A A A A A
Bible Book List
Prev Day Next Day

This plan was paused on

Unpause and Continue Reading

Psalm 51-57 (Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014)

Psalmi 51-57

Psalmul 51

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu!
Căci îmi cunosc bine fărădelegile
şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit
şi am făcut ce este rău înaintea Ta;
aşa că vei fi drept în hotărârea Ta
şi fără vină în judecata Ta.
Iată că sunt născut în nelegiuire
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:
fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!
Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat;
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie
şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura.
Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele,
şterge toate nelegiuirile mele!
10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou şi statornic!
11 Nu mă lepăda de la Faţa Ta
şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale,
şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15 Doamne, deschide-mi buzele,
şi gura mea va vesti lauda Ta.
16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus,
dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.
18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului
şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot şi jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

Psalmul 52

Către mai-marele cântăreţilor.

O cântare a lui David.

Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea:

„David s-a dus în casa lui Ahimelec”

Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule?
Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.
Limba ta nu născoceşte decât răutate,
ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele,
mai degrabă minciuna decât adevărul.
Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare,
limbă înşelătoare!
De aceea şi Dumnezeu te va doborî pe vecie,
te va apuca şi te va ridica din cortul tău
şi te va dezrădăcina din pământul celor vii.
Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme
şi vor râde de el, zicând:
„Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu,
ci se încredea în bogăţiile lui cele mari
şi se bizuia pe răutatea lui.”
Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde,
mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci.
Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat
şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor.

Psalmul 53

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat la flaut. O cântare a lui David

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”
S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte,
nu este niciunul care să facă binele.
Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput
şi să caute pe Dumnezeu.
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat;
nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
Şi-au pierdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea,
de mănâncă pe poporul Meu, cum mănâncă pâinea,
şi nu cheamă pe Dumnezeu?
Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă;
Dumnezeu va risipi oasele celor ce tabără împotriva ta,
îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.
O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel?
Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său,
Iacov se va veseli şi Israel se va bucura.

Psalmul 54

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu instrumente cu coarde.

O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiţii să spună lui Saul: „Ştiţi că David şade ascuns printre noi?”

Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău
şi fă-mi dreptate prin puterea Ta.
Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,
ia aminte la cuvintele gurii mele.
Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea,
nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa;
ei nu se gândesc la Dumnezeu.
Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul este sprijinul sufletului meu!
Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei;
nimiceşte-i în credincioşia Ta!
Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie,
voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;
căci El mă izbăveşte din toate necazurile,
şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.

Psalmul 55

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea
şi nu Te ascunde de cererile mele!
Ascultă-mă şi răspunde-mi!
Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ
din pricina zarvei vrăjmaşului
şi din pricina apăsării celui rău.
Căci ei aruncă nenorocirea peste mine
şi mă urmăresc cu mânie.
Îmi tremură inima în mine
şi mă cuprinde spaima morţii,
mă apucă frica şi groaza,
şi mă iau fiorii.
Eu zic: „O, dacă aş avea aripile porumbelului,
aş zbura şi aş găsi undeva odihnă!”
Da, aş fugi departe de tot
şi m-aş duce să locuiesc în pustie.
Aş fugi în grabă la un adăpost
de vântul acesta năpraznic şi de furtuna aceasta.
Nimiceşte-i, Doamne, împarte-le limbile,
căci în cetate văd silă şi certuri;
10 zi şi noapte ei îi dau ocol pe ziduri:
nelegiuirea şi răutatea sunt în sânul ei;
11 răutatea este în mijlocul ei
şi vicleşugul şi înşelătoria nu lipsesc din pieţele ei.
12 Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte,
căci aş suferi; nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea,
căci m-aş ascunde dinaintea lui.
13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,
tu, frate de cruce şi prieten cu mine!
14 Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie
şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!
15 Să vină moartea peste ei
şi să se pogoare de vii în Locuinţa morţilor!
Căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor.
16 Dar eu strig către Dumnezeu,
şi Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază, oftez şi gem,
şi El va auzi glasul meu.
18 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea,
căci mulţi mai sunt împotriva mea!
19 Dumnezeu va auzi şi-i va smeri,
El, care din veşnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire).
Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare
şi nu se tem de Dumnezeu.
20 Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei
şi îşi calcă legământul.
21 Gura lor este dulce ca smântâna,
dar în inimă poartă războiul;
cuvintele lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul,
dar, când ies ele din gură, sunt nişte săbii.
22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini.
El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
23 Şi Tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în fundul gropii.
Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor.
Eu însă mă încred în Tine!

Psalmul 56

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca „Porumbel din stejarii depărtaţi”.

O cântare de laudă a lui David.

Făcută când l-au prins filistenii la Gat

Ai milă de mine, Dumnezeule! Căci nişte oameni mă hărţuiesc.
Toată ziua îmi fac război şi mă chinuiesc.
Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei;
sunt mulţi şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi.
Ori de câte ori mă tem,
eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.
Mă încred în Dumnezeu
şi nu mă tem de nimic.
Ce pot să-mi facă nişte oameni?
Întruna ei îmi ating drepturile
şi n-au decât gânduri rele faţă de mine.
Uneltesc, pândesc şi îmi urmăresc paşii,
pentru că vor să-mi ia viaţa.
Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor:
doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!
Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag;
pune-mi lacrimile în burduful Tău.
Nu sunt ele scrise în cartea Ta?
Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig:
ştiu că Dumnezeu este de partea mea.
10 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.
11 Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic.
Ce pot să-mi facă nişte oameni?
12 Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut;
Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.
13 Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte,
mi-ai ferit picioarele de cădere,
ca să umblu înaintea lui Dumnezeu,
în lumina celor vii.

Psalmul 57

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David, făcută când a fugit în peşteră, urmărit de Saul

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine!
Căci în Tine mi se încrede sufletul;
la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare
până vor trece nenorocirile.
Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,
către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.
El îmi va trimite izbăvire din cer,
în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări.
Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.
Sufletul meu este între nişte lei:
stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,
în mijlocul unor oameni ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi
şi a căror limbă este o sabie ascuţită.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pământul să se întindă slava Ta!
Ei întinseseră un laţ sub paşii mei;
sufletul mi se încovoia
şi-mi săpaseră o groapă înainte:
Dar au căzut ei în ea.
Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare;
voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi harpă!
Mă voi trezi în zori de zi.
Te voi lăuda printre popoare, Doamne!
Te voi cânta printre neamuri.
10 Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri
şi credincioşia Ta, până la nori.
11 Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pământul să se întindă slava Ta!

Read More
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Subscribe
Mark as complete
Mark as incomplete
Unpause and Continue Reading