A A A A A
Bible Book List

Jesaja 44:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

För jag ska utgjuta
    vatten över det som törstar
        och strömmar över det torra.
    Jag ska utgjuta
        min Ande över dina barn,
    min välsignelse
        över dina avkomlingar,

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Apostlagärningarna 2:17-47 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

17  Och det ska ske i de sista dagarna,[a]
        säger Gud,
    att jag utgjuter av min Ande
        över allt kött.
    Era söner och era döttrar ska profetera,
        era unga ska se syner
            och era gamla ska ha drömmar.
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
        ska jag i de dagarna
    utgjuta av min Ande,
        och de ska profetera.
19 Och jag ska göra under uppe på himlen
    och tecken nere på jorden,
        blod, eld och moln av rök.
20  Solen ska vändas i mörker
        och månen i blod
    innan Herrens dag kommer,
        den stora och strålande.
21  Och det ska ske att var och en
    som åkallar Herrens namn
        ska bli frälst.

22  Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. 23  Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa[b] spikade ni upp honom och dödade honom. 24 Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. 25 David säger om honom:[c]

Jag har alltid Herren för ögonen.
    Han är vid min högra sida
        för att jag inte ska vackla.
26 Därför gläds mitt hjärta
        och jublar min tunga.
    Även min kropp
        får vila i trygghet
27  att du inte lämnar min själ åt dödsriket
    eller låter din Helige se förgängelsen.

28 Du har visat mig livets vägar,

    du ska mätta mig med glädje
        inför ditt ansikte.

29  Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. 30  Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron.[d] 31 I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen.[e]

32  Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Han har blivit upphöjd till Guds högra sida[f] och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. 34 David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:[g]

Herren sade till min Herre:
    Sätt dig på min högra sida
35 tills jag lagt dina fiender
    som en pall under dina fötter.[h]

36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias."

37  När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" 38  Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39  Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

40  Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: "Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" 41  De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

De troendes gemenskap

42  De höll troget fast vid apostlarnas undervisning[i] och vid gemenskapen[j], brödsbrytelsen och bönerna. 43 Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44  Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. 45  De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47  De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Footnotes:

 1. 2:17f Joel 2:28f.
 2. 2:23 de laglösa   Dvs hedniska romare som inte hade tagit emot Guds uppenbarade vilja i GT:s lag.
 3. 2:25f Ps 16:8f.
 4. 2:30 Jfr 2 Sam 7:12-13, Ps 132:11.
 5. 2:31 Ps 16:10.
 6. 2:33 till Guds högra sida   Annan översättning: "med Guds högra hand".
 7. 2:34f Ps 110:1. I psalmen återger David vad Gud Fadern sade till Messias, Davids Herre.
 8. 2:35 som en pall under dina fötter   Ett uttryck för triumf (jfr Jos 10:24).
 9. 2:42 undervisning   Annan översättning: "lära" (innehållet i undervisningen).
 10. 2:42 gemenskapen   Ordet kan även rymma egendomsgemenskap (jfr 2:44-45, 2 Kor 9:13).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Galaterbrevet 4:6-31 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba[a]! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

Vänd inte tillbaka till lagen

Förr, när ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? 10  Ni håller noga reda på dagar[b] och månader och särskilda tider och år. 11 Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er.

12  Bröder, jag ber er: bli som jag, för jag blev som ni. Ni har inte gjort mig något ont. 13  Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet[c] som jag första gången kom att predika evangeliet för er. 14  Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus. 15 Var är nu er lovprisning[d]? Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem till mig om ni kunnat. 16  Har jag nu blivit er fiende genom att säga er sanningen?

17  Dessa människor brinner för er men inte på ett gott sätt, utan de vill skilja er från oss för att ni ska brinna för dem. 18 Det är bra att brinna för det som är gott, det gäller alltid och inte bara när jag är hos er.

19  Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er, 20 jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er.

Lagens förbund och löftets

21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte till lagen? 22  Där står skrivet[e] att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. 23  Slavinnans son var född på mänsklig väg[f], den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte.

24  Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien[g] och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26  Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står ju skrivet:[h]

Jubla, du ofruktsamma
    som inte föder barn,
brist ut i jubel och ropa av fröjd,
    du som inte känner födslovärkar,
för den ensamma har många barn,
    fler än den som har en man.

28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29  Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son.[i] 31  Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Footnotes:

 1. 4:6 Abba   Arameiska för "far", ett förtroligt ord som Jesus använde i sin bön (Mark 14:36).
 2. 4:10 håller noga reda på dagar   Det judiska högtidsåret (se 3 Mos 23, jfr Rom 14:5).
 3. 4:13 svaghet   Annan översättning: "sjukdom".
 4. 4:15 lovprisning   Annan översättning: "lycksalighet".
 5. 4:22 Där står skrivet   Se 1 Mos 16:1f, 21:1f.
 6. 4:23 på mänsklig väg   Ordagrant: "efter köttet" (även i vers 29).
 7. 4:25 Sinai berg i Arabien   Den romerska provinsen Arabien omfattade även det som idag kallas Sinaihalvön. En annan tolkning föreslår att det Sinai berg där lagen gavs i stället låg i nordvästra nuvarande Saudiarabien.
 8. 4:27 Jes 54:1.
 9. 4:30 1 Mos 21:10.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes