(A) Jag har alltid Herren för ögonen.
    Han är vid min högra sida,
        jag vacklar inte.[a]
(B) Därför gläds mitt hjärta
        och jublar min ära.[b]
    Även min kropp får vila trygg,
10 (C) för du lämnar inte
        min själ åt dödsriket,
    du låter inte din Helige
        se förgängelsen.
11 (D) Du visar mig livets väg.
    Jag mättas av glädje
        inför ditt ansikte,
    av ljuvlighet på din högra sida
        för evigt.

Read full chapter

Footnotes

  1. 16:8f Citeras av Petrus i Apg 2:25-28 som profetia om Jesu uppståndelse (se även Apg 13:35).
  2. 16:9 min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ". Kan också syfta på Herren själv som den troendes ära.