28 (A) Och det ska ske därefter
    att jag utgjuter min Ande
        över allt kött.
    Era söner och era döttrar
        ska profetera,
    era gamla ska ha drömmar
        och era unga ska se syner.[a]
29 Ja, över tjänare och tjänarinnor
    ska jag i de dagarna
        utgjuta min Ande.
30 Och jag ska göra tecken
    på himlen och på jorden,
        blod, eld och rökpelare.
31 Solen ska vändas i mörker
        och månen i blod
    innan Herrens dag kommer,
        den stora och skrämmande.
32 (B) Och det ska ske att var och en
    som åkallar Herrens namn
        ska bli frälst.
    På Sions berg och i Jerusalem
        ska det finnas en räddad skara,
    så som Herren har sagt,
        bland de överlevande
            som Herren kallar.[b]

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:28f Citeras av Petrus i Apg 2:17f som profetia om Andens utgjutelse på pingstdagen.
  2. 2:32 Citeras av Paulus i Rom 10:13 som profetia om frälsning genom tro på Kristus.