10 (A) för du lämnar inte
        min själ åt dödsriket,
    du låter inte din Helige
        se förgängelsen.

Read full chapter