A A A A A
Bible Book List
Versions /

Библия, ревизирано издание BPB

Publisher: Bulgarian Bible Society

Version Information

The revised version of the Bulgarian Bible—which holds the canonical books alone—was printed in 1871 in Istanbul with the support of the British and Foreign Bible Society, and the efforts of Bulgarian scholars and American missionaries. It has gone through many revisions, 2010 being the most recent. The stylistic edition of the text is made by the famous Bulgarian poet of that time, P. K. Slaveykov. This Bible played a significant role in establishing a unified Bulgarian language, and it still follows the most contemporary tendencies of the Bulgarian language.

AllOTNT

Copyright Information

Bulgarian Revised Protestant Bible © 2015 Bulgarian Bible Society

© Българско библейско дружество 2015

About Bulgarian Bible Society

Българското библейско дружество е продължител на дългогодишната библейска традиция, водеща началото си по нашите земи още от времето на Османското владичество. Историята ни започва с пристигането на първите библейски книжари, изпратени от Британското и чуждестранно библейско дружество. С тяхна помощ през 1840 г. е извършен първият цялостен превод на Новия Завет от Неофит Рилски, който в последствие е отпечатан в Смирна. По-късно е извършен превод на цялата Библия на съвременен български език от няколко души. Ръководител на проекта е американският мисионер Илаяс Рийгс. В превода участват още д-р А. Лонг, К. Фотинов, Х. Сичан-Николов и П. Р. Славейков. Този първи превод на цялата Библия е отпечатан в Цариград през 1871 г. и е известен още като Цариградската Библия. Въпросното издание изиграва голяма роля за установяване на книжовния български език. Синодалният превод на Библията е отпечатан през 1925 г. като също допринася съществено за развиването и разпространението на библейската традиция у нас.

По това време в България вече работи Българско библейско дружество, но дейността му е прекратена след 1944 г.

През есента на 1993 г. няколко ръководители на протестантски църкви, заедно с представители на БПЦ основават „Сдружение за разпространение на Библията в България”, по-късно преименувано на Българско библейско дружество. През първия етап от работата на Дружеството, помощта на Обединените библейски дружества е неоценима. Дейността, свързана с разпространението на Библията у нас се разширява, като се разнообразяват изданията на Библията, променя се формата и художественото оформление на отпечатаните Библии за деца и други помощни материали. През 2008 г. и 2009 г. се провеждат няколко научни конференции, семинари и изложби в цялата страна, обединени под мотото „Година на Библията”. През 2010 г. Българското библейско дружество е прието за асоцииран член на Обединените библейски дружества (United Bible Societies), които действат в световен мащаб.

В същата 1993 г., когато е основано Българското библейско дружество, отново по инициатива на Обединените библейски дружества, е образувана комисия за превод на Свещеното Писание на съвременен български език от оригиналните езици – гръцки за Новия Завет и неканоничните книги и еврейски за Стария Завет. В комисията влизат богослови-библеисти от Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и езиковед от Кирило-Методиевия център при Българската академия на науките. Новият Завет е отпечатан и представен пред обществеността през 2002 г. Преиздаден е през 2005, 2010 и 2013 г. Цялата Библия е отпечатана в края на 2013 г. Паралелно с подготовката на новия превод на Библията, от 2000 г. насам се извършва отпечатването му на Брайл. Последната книга бе отпечатана през м. април 2014 г. От началото на 2014 г. текстът на новия превод е достъпен в интернет, както и във версия за мобилни устройства.

Нашата цел и мисия:

Българското библейско дружество работи и служи на всички християнски църкви в страната. Нашата цел е да работим възможно най-добре за разпространяването на Библията в България. С нашите издания се стремим да осигурим на читателите отлично качество, стил и дизайн, както и достъпни цени.

Нашата мисия е да доведем Божието слово до всички хора, независимо от тяхната конфесионална принадлежност.

Versions

Language Version Available Versions
Bulgarian (BG) – Български1 Библия, ревизирано издание (BPB)
Book List