Versions / Библия, синодално издание (BOB)

Version Information

Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет, издание на Св. Синод на Българската православна църква. Официален библейски превод на БПЦ, който се използва за богослужебни цели. 

 

Bulgarian Orthodox Bible (BOB), authorised version by the Bulgarian Orthodox Church. Official liturgical translation.

AllOTNT

Copyright Information

Библия, синодално издание (BOB)
Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016

Българско библейско дружество
ул. Антим I, №51, София 1303
www.biblesociety.bg

Bulgarian Orthodox Bible (BOB)
Digital version: Copyright by © Bulgarian Bible Society 2016

Bulgarian Bible Society
Sofia 1303, 51 Antim I Str.
BULGARIA
www.biblesociety.bg

About Bulgarian Bible Society

Българското библейско дружество е продължител на дългогодишната библейска традиция, водеща началото си по нашите земи още от времето на Османското владичество. Историята ни започва с пристигането на първите библейски книжари, изпратени от Британското и чуждестранно библейско дружество. С тяхна помощ през 1840 г. е извършен първият цялостен превод на Новия Завет от Неофит Рилски, който в последствие е отпечатан в Смирна. По-късно е извършен превод на цялата Библия на съвременен български език от няколко души. Ръководител на проекта е американският мисионер Илаяс Рийгс. В превода участват още д-р А. Лонг, К. Фотинов, Х. Сичан-Николов и П. Р. Славейков. Този първи превод на цялата Библия е отпечатан в Цариград през 1871 г. и е известен още като Цариградската Библия. Въпросното издание изиграва голяма роля за установяване на книжовния български език. Синодалният превод на Библията е отпечатан през 1925 г. като също допринася съществено за развиването и разпространението на библейската традиция у нас.

По това време в България вече работи Българско библейско дружество, но дейността му е прекратена след 1944 г.

През есента на 1993 г. няколко ръководители на протестантски църкви, заедно с представители на БПЦ основават „Сдружение за разпространение на Библията в България”, по-късно преименувано на Българско библейско дружество. През първия етап от работата на Дружеството, помощта на Обединените библейски дружества е неоценима. Дейността, свързана с разпространението на Библията у нас се разширява, като се разнообразяват изданията на Библията, променя се формата и художественото оформление на отпечатаните Библии за деца и други помощни материали. През 2008 г. и 2009 г. се провеждат няколко научни конференции, семинари и изложби в цялата страна, обединени под мотото „Година на Библията”. През 2010 г. Българското библейско дружество е прието за асоцииран член на Обединените библейски дружества (United Bible Societies), които действат в световен мащаб.

В същата 1993 г., когато е основано Българското библейско дружество, отново по инициатива на Обединените библейски дружества, е образувана комисия за превод на Свещеното Писание на съвременен български език от оригиналните езици – гръцки за Новия Завет и неканоничните книги и еврейски за Стария Завет. В комисията влизат богослови-библеисти от Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и езиковед от Кирило-Методиевия център при Българската академия на науките. Новият Завет е отпечатан и представен пред обществеността през 2002 г. Преиздаден е през 2005, 2010 и 2013 г. Цялата Библия е отпечатана в края на 2013 г. Паралелно с подготовката на новия превод на Библията, от 2000 г. насам се извършва отпечатването му на Брайл. Последната книга бе отпечатана през м. април 2014 г. От началото на 2014 г. текстът на новия превод е достъпен в интернет, както и във версия за мобилни устройства.

Нашата цел и мисия:

Българското библейско дружество работи и служи на всички християнски църкви в страната. Нашата цел е да работим възможно най-добре за разпространяването на Библията в България. С нашите издания се стремим да осигурим на читателите отлично качество, стил и дизайн, както и достъпни цени.

Нашата мисия е да доведем Божието слово до всички хора, независимо от тяхната конфесионална принадлежност.

Versions