Herrens allmakt och nåd

33 (A) Jubla i Herren, ni rättfärdiga!
    De ärligas lovsång är skön[a].
(B) Tacka Herren med harpa,
    sjung hans lov
        med tiosträngad lyra.
(C) Sjung till honom en ny sång,
    spela vackert med jubelrop,
(D) för Herrens ord är rätt
    och han är trofast i allt han gör.
(E) Han älskar rättfärdighet och rätt,
    jorden är full av Herrens nåd.

(F) Himlen är skapad
        genom Herrens ord,
    hela dess här
        genom hans muns ande.
(G) Han samlar havets vatten
        som i en hög[b],
    han lägger djupen
        i förvaringsrum.
Hela jorden ska frukta Herren,
    alla som bor i världen
        ska bäva för honom,
(H) för han sade och det blev till,
    han befallde och det stod där[c].

10 (I) Herren gör hednafolkens planer
        om intet,
    han gäckar folkens tankar.
11 (J) Men Herrens plan
        består för evigt,
    hans hjärtas tankar
        från släkte till släkte.

12 (K) Saligt är det folk
        som har Herren till sin Gud,
    det folk han har utvalt
        till sin arvedel.
13 Från himlen blickar Herren ner,
    han ser alla människors barn,
14 (L) från sin boning betraktar han
    alla som bor på jorden.
15 (M) Han formar alla deras hjärtan,
    han förstår alla deras verk.

16 (N) En kung segrar inte
        genom stor armé,
    en hjälte räddar sig inte
        genom stor styrka.
17 (O) En häst ger inget hopp om seger,
    med all sin kraft räddar den inte.
18 (P) Men Herrens ögon ser till dem
        som vördar honom,
    till dem som hoppas på hans nåd,
19 (Q) för att rädda deras själ från döden
    och hålla dem vid liv
        i hungerns tid.

20 (R) Vår själ väntar på Herren,
    han är vår hjälp
        och vår sköld.
21 I honom gläder sig vårt hjärta,
    vi förtröstar på hans heliga namn.
22 Låt din nåd vila över oss, Herre!
    Vi sätter vårt hopp till dig.

Footnotes

  1. 33:1 De ärligas lovsång är skön   Annan översättning: "Lovsång anstår de ärliga".
  2. 33:7 hög   Andra handskrifter (Septuaginta): "säck".
  3. 33:9 stod där   Annan översättning: "bestod".

Bible Gateway Sponsors