Add parallel Print Page Options

Ang Halad nga Ginasunog

1-2 Gintawag sang Ginoo si Moises kag ginhambalan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.[a] Ginsugo niya si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may ara sa inyo nga maghalad sang sapat sa Ginoo, maghalad siya sang baka, karnero, ukon kanding. Kon baka ang iya ihalad bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, agod paagi sa sini nga halad batunon siya sang Ginoo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka nga iya ginahalad, kag batunon ini sang Ginoo agod matubos siya sa iya mga sala.[b] Dayon ihawon niya ang ini nga sapat sa presensya sang Ginoo. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran, nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon panitan sang manughalad ang sapat kag hiwa-hiwaon. Pagkatapos, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron magpadukot sang kalayo sa halaran kag gatungan nila ini sang mga kahoy nga naplastar sing maayo. Kag dayon iplastar nila sa kalayo ang hiniwa nga mga parte sang sapat, pati ang ulo kag ang mga tambok. Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magsunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[c] makapalipay sa Ginoo.

10 Kon karnero ukon kanding ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya. 11 Ihawon niya ini sa presensya sang Ginoo didto sa aminhan dampi sang halaran. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran. 12 Pagkatapos nga mahiwa-hiwa ini sang manughalad, iplastar sang pari ini nga mga hiniwa sa kalayo, pati ang ulo kag ang mga tambok. 13 Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magasunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

14 Kon pispis ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga pating ini ukon tukmo. 15 Dal-on ini sang pari sa halaran, lubagon niya ang liog hasta nga mautod, kag patuluon niya ang dugo sini sa kilid sang halaran. Dayon sunugon niya ang ulo sa halaran. 16 Kuhaon niya ang balonbalunan pati ang mga kinaon[d] sini kag ihaboy niya dayon sa sidlangan dampi sang halaran nga sa diin ginabutang ang abo. 17 Pihakon niya ang pispis paagi sa pagbitad sang pakpak sini pero indi lang niya pagbitason ang pakpak. Dayon sunugon niya ang pispis sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

Footnotes

  1. 1:1-2 Tolda nga Ginapakigkitaan: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:4 matubos siya sa iya mga sala: ukon, makuha ang iya mga sala.
  3. 1:9 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  4. 1:16 kinaon: ukon, balahibo.