Add parallel Print Page Options

21-23 Gani kon ang isa mo ka kaliwat may deperensya, indi siya puwede nga maghalad sa akon sang mga halad nga paagi sa kalayo, nga amo ang akon pagkaon. Indi man siya puwede nga magsulod sa Balaan nga Lugar kag magpalapit sa halaran kay mahigkuan ang akon Tolda. Pero puwede siya makakaon sang pagkaon nga bahin nila nga mga pari sa balaan nga halad kag sa labing balaan nga halad. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon.

Read full chapter