Bildads andra tal

18 Då tog Bildad från Shua till orda och sade:

(A) Hur länge ska ni lägga snaror
        med ord?
    Kom till förstånd,
        sedan kan vi tala.
Varför räknas vi som djur
    och betraktas som dumma
        i era ögon?
Du som sliter sönder
        dig själv i vrede,
    ska jorden bli öde för din skull
        eller klippan flyttas från sin plats?

(B) Sannerligen,
    den gudlöses ljus ska slockna
        och lågan i hans eld sluta lysa.
Ljuset i hans tält ska bli mörkt
    och lampan slockna för honom.
(C) Hans väldiga steg ska bli kortare,
    hans egna rådslag fälla honom.
(D) Hans fötter leder honom till nätet,
    han vandrar mot snaran.
(E) Snaran griper hans häl,
    fällan håller fast honom.
10 Ett rep är lagt för honom
        på marken,
    en fälla ligger på stigen.
11 (F) Skräck möter honom från alla håll
    och jagar honom i hälarna.
12 Olyckan hungrar efter honom,
    hemsökelsen står redo
        att fälla honom.
13 Sjukdom förtär hans hud,
    dödens förstfödde
        slukar hans lemmar.
14 (G) Han rycks bort från sitt trygga tält
    och drivs i väg till fasornas kung.
15 I hans tält får främlingar bo,
    svavel strös över hans boning.
16 (H) Hans rötter torkar nertill,
    hans grenar vissnar upptill.
17 (I) Hans minne utplånas från jorden,
    hans namn nämns inte
        på vägarna.
18 Han drivs från ljuset till mörkret
    och jagas bort från världen.
19 (J) Han blir utan barn
        och efterkommande i sitt folk,
    ingen överlevande finns
        i hans hus.
20 (K) De som bor i väst
        häpnar över hans olyckas dag,
    de som bor i öst
        skälver av fasa.
21 (L) Ja, så går det den orättfärdiges hem,
    så går det den plats
        där man inte känner Gud.

Bible Gateway Sponsors