Add parallel Print Page Options

Ang Duha ka Basket nga Higos

24 May ginpakita ang Ginoo sa akon nga palanan-awon sa tapos nga ginbihag ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia si Haring Jehoyakin sang Juda, nga anak ni Jehoyakim. Gindala si Jehoyakin sa Babilonia pati ang iya mga opisyal kag ang hanas nga mga panday kag mga trabahador. Ang nakita ko sa akon palanan-awon duha ka basket nga higos[a] nga ara sa atubangan sang templo sang Ginoo. Ang mga higos sa isa ka basket maayo gid kag luto, nga bag-o lang ginpupo. Pero ang mga higos sa isa ka basket kalain gid kag indi gid makaon.

Dayon nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Jeremias, ano ang imo nakita?” Nagsabat ako, “Mga higos. Ang iban maayo gid, pero ang iban kalain gid kag indi gid makaon.”

Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, Ako, ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagasiling nga kabigon ko nga pareho sa maayo nga mga higos ang mga Israelinhon nga ginpabihag ko sa mga taga-Babilonia.[b] Bantayan ko sila agod maayo ang ila kahimtangan, kag dal-on ko sila pabalik sa sini nga duta. Pabangunon ko sila liwat kag indi paglaglagon. Palig-unon ko sila kag indi paggabuton. Hatagan ko sila sang handom nga kilalahon nila ako nga amo ang Ginoo. Mangin katawhan ko sila, kag ako mangin ila Dios, kay magabalik sila sa akon sa bug-os nila nga tagipusuon.

“Pero kabigon ko nga pareho sa malain nga mga higos nga indi makaon si Haring Zedekia sang Juda kag ang iya mga opisyal, pati ang tanan nga Israelinhon nga nabilin nga buhi sa Jerusalem ukon sa Egipto. Himuon ko sila nga makangilil-ad sa tanan nga ginharian sa kalibutan. Tamayon sila kag hikayan, yagutaon kag pakamalauton sa tanan nga lugar nga sa diin tabugon ko sila. 10 Padal-an ko sila sang inaway, gutom, kag balatian hasta nga malaglag sila sing bug-os sa duta nga ginhatag ko sa ila kag sa ila mga katigulangan.”

Footnotes

  1. 24:1 higos: ang bunga sang kahoy nga higera (ukon “fig tree”).
  2. 24:5 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon.

Two Baskets of Figs

24 After Jehoiachin[a](A) son of Jehoiakim king of Judah and the officials, the skilled workers and the artisans of Judah were carried into exile from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar king of Babylon, the Lord showed me two baskets of figs(B) placed in front of the temple of the Lord. One basket had very good figs, like those that ripen early;(C) the other basket had very bad(D) figs, so bad they could not be eaten.

Then the Lord asked me, “What do you see,(E) Jeremiah?”

“Figs,” I answered. “The good ones are very good, but the bad ones are so bad they cannot be eaten.”

Then the word of the Lord came to me: “This is what the Lord, the God of Israel, says: ‘Like these good figs, I regard as good the exiles from Judah, whom I sent(F) away from this place to the land of the Babylonians.[b] My eyes will watch over them for their good, and I will bring them back(G) to this land. I will build(H) them up and not tear them down; I will plant(I) them and not uproot them. I will give them a heart to know(J) me, that I am the Lord. They will be my people,(K) and I will be their God, for they will return(L) to me with all their heart.(M)

“‘But like the bad(N) figs, which are so bad they cannot be eaten,’ says the Lord, ‘so will I deal with Zedekiah(O) king of Judah, his officials(P) and the survivors(Q) from Jerusalem, whether they remain in this land or live in Egypt.(R) I will make them abhorrent(S) and an offense to all the kingdoms of the earth, a reproach and a byword,(T) a curse[c](U) and an object of ridicule, wherever I banish(V) them. 10 I will send the sword,(W) famine(X) and plague(Y) against them until they are destroyed from the land I gave to them and their ancestors.(Z)’”

Footnotes

  1. Jeremiah 24:1 Hebrew Jeconiah, a variant of Jehoiachin
  2. Jeremiah 24:5 Or Chaldeans
  3. Jeremiah 24:9 That is, their names will be used in cursing (see 29:22); or, others will see that they are cursed.