Add parallel Print Page Options

Ang Paghimo sang Halaran sang Halad nga Ginasunog(A)

38 Naghimo man sila sang kuwadrado nga halaran sang halad nga ginasunog. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang iya kalabaon kag kasangkaron pito kag tunga ka tapak, kag ang iya kataason apat kag tunga ka tapak. Ginbutangan nila ini sang mga sulosungay sa apat ka pamusod, nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. Ginhaklapan nila sang saway ang halaran. Ang tanan nga kagamitan sang halaran hinimo man sa saway—ang mga bulutangan sang abo, mga pala, mga yahong, mga dako nga tinidor para sa karne, kag mga bulutangan sang baga. Naghimo man sila sang parilyahan nga saway para sa halaran, kag ginbutang nila ini sa sulod sang halaran sa idalom sang sagang, sa tunga-tunga dampi halin sa ibabaw. Naghimo man sila sang apat ka sulosingsing nga saway kag gintakod ini sa apat ka pamusod sang parilyahan nga saway. Ini nga mga sulosingsing amo ang gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sa halaran. Ang mga tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang saway. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang halaran agod mahakwat ang halaran. Tapi ang ginhimo nila nga halaran kag guhab ang sulod.

Read full chapter