Add parallel Print Page Options

Ang mga Manug-obra sang Tolda nga Simbahan(A)

31 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ginpili ko si Bezalel, nga anak ni Uri kag apo ni Hur, nga halin sa tribo ni Juda. Gin-gamhan ko siya sang akon Espiritu[a] kag ginhatagan sang kaalam kag abilidad sa bisan ano nga buluhaton— sa paghimo sang matahom nga mga butang nga bulawan, pilak, kag saway, sa pagporma sang malahalon nga mga bato nga inugtampok, sa pagkorte sang kahoy, kag sang tanan nga klase sang buluhaton. Ginpili ko man si Oholiab nga anak ni Ahisamac, nga halin sa tribo ni Dan, sa pagbulig kay Bezalel. Ginhatagan ko man sang abilidad ang tanan nga maayo nga mga panday agod mahimo nila ang tanan nga ginsugo ko sa imo nga himuon: ang Tolda nga Ginapakigkitaan, ang Kahon sang Kasuguan kag ang tabon sini, kag ang tanan nga kagamitan sa Tolda— ang lamisa kag ang mga kagamitan sini, ang bulutangan sang suga nga puro bulawan kag ang tanan man nga kagamitan sini, ang halaran nga sulunugan sang insenso, ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan nga kagamitan sini, ang labador kag ang iya tulungtungan, 10 ang matahom kag balaan nga mga panapton ni Aaron kag sang iya mga anak nga suksukon nila kon mag-alagad sila bilang mga pari, 11 ang lana nga inughaplas, kag ang mahamot nga insenso para sa Balaan nga Lugar. Himuon nila ini tanan suno sa ginsugo ko sa imo.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 31:3 Espiritu: ukon, gahom.