A A A A A
Bible Book List

Eseia 10 Beibl William Morgan (BWM)

10 Gwae y rhai sydd yn gwneuthur deddfau anwir, a’r ysgrifenyddion sydd yn ysgrifennu blinder; I ymchwelyd y tlodion oddi wrth farn, ac i ddwyn barn angenogion fy mhobl: fel y byddo gweddwon yn ysbail iddynt, ac yr anrheithiont yr amddifaid. A pha beth a wnewch yn nydd yr ymweliad, ac yn y distryw a ddaw o bell? at bwy y ffowch am gynhorthwy? a pha le y gadewch eich gogoniant? Hebof fi y crymant dan y carcharorion, a than y rhai a laddwyd y syrthiant. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

Gwae Assur, gwialen fy llid, a’r ffon yn eu llaw hwynt yw fy nigofaint. At genedl ragrithiol yr anfonaf ef, ac yn erbyn pobl fy nicter y gorchmynnaf iddo ysbeilio ysbail, ac ysglyfaethu ysglyfaeth, a’u gosod hwynt yn sathrfa megis tom yr heolydd. Ond nid felly yr amcana efe, ac nid felly y meddwl ei galon; eithr y mae yn ei fryd ddifetha a thorri ymaith genhedloedd nid ychydig. Canys efe a ddywed, Onid yw fy nhywysogion i gyd yn frenhinoedd? Onid fel Charcemis yw Calno? onid fel Arpad yw Hamath? onid fel Damascus yw Samaria? 10 Megis y cyrhaeddodd fy llaw deyrnasoedd yr eilunod, a’r rhai yr oedd eu delwau cerfiedig yn rhagori ar yr eiddo Jerwsalem a Samaria: 11 Onid megis y gwneuthum i Samaria ac i’w heilunod, felly y gwnaf i Jerwsalem ac i’w delwau hithau? 12 A bydd, pan gyflawno yr Arglwydd ei holl waith ym mynydd Seion, ac yn Jerwsalem, yr ymwelaf â ffrwyth mawredd calon brenin Assur, ac â gogoniant uchelder ei lygaid ef: 13 Canys dywedodd, Trwy nerth fy llaw y gwneuthum hyn, a thrwy fy noethineb; oherwydd doeth ydwyf: ac mi a symudais derfynau pobloedd, a’u trysorau a ysbeiliais, ac a fwriais i’r llawr y trigolion fel gŵr grymus: 14 A’m llaw a gafodd gyfoeth y bobloedd fel nyth; ac megis y cesglir wyau wedi eu gado, y cesglais yr holl ddaear; ac nid oedd a symudai adain, nac a agorai safn, nac a ynganai. 15 A ymffrostia y fwyell yn erbyn yr hwn a gymyno â hi? a ymfawryga y llif yn erbyn yr hwn a’i tynno? megis pe ymddyrchafai y wialen yn erbyn y rhai a’i codai hi i fyny, neu megis pe ymddyrchafai y ffon, fel pe na byddai yn bren. 16 Am hynny yr hebrwng yr Arglwydd, Arglwydd y lluoedd, ymhlith ei freision ef gulni; a than ei ogoniant ef y llysg llosgiad megis llosgiad tân. 17 A bydd goleuni Israel yn dân, a’i Sanct ef yn fflam: ac efe a lysg, ac a ysa ei ddrain a’i fieri mewn un dydd: 18 Gogoniant ei goed hefyd, a’i ddoldir, a ysa efe, enaid a chorff: a byddant megis pan lesmeirio banerwr. 19 A phrennau gweddill ei goed ef a fyddant o rifedi, fel y rhifo plentyn hwynt.

20 A bydd yn y dydd hwnnw, na chwanega gweddill Israel, a’r rhai a ddihangodd o dŷ Jacob, ymgynnal mwyach ar yr hwn a’u trawodd; ond pwysant ar yr Arglwydd, Sanct Israel, mewn gwirionedd. 21 Y gweddill a ddychwel, sef gweddill Jacob, at y Duw cadarn. 22 Canys pe byddai dy bobl di Israel fel tywod y môr, gweddill ohonynt a ddychwel: darfodiad terfynedig a lifa drosodd mewn cyfiawnder. 23 Canys darfodedigaeth, a honno yn derfynedig, a wna Arglwydd Dduw y lluoedd yng nghanol yr holl dir.

24 Am hynny fel hyn y dywed Arglwydd Dduw y lluoedd, Fy mhobl yr hwn a breswyli yn Seion, nac ofna rhag yr Asyriad: â gwialen y’th dery di, ac efe a gyfyd ei ffon i’th erbyn, yn ôl ffordd yr Aifft. 25 Canys eto ychydig bach, ac fe a dderfydd y llid, a’m digofaint yn eu dinistr hwy. 26 Ac Arglwydd y lluoedd a gyfyd ffrewyll yn ei erbyn ef, megis lladdfa Midian yng nghraig Oreb: ac fel y bu ei wialen ar y môr, felly y cyfyd efe hi yn ôl ffordd yr Aifft. 27 A bydd yn y dydd hwnnw, y symudir ei faich ef oddi ar dy ysgwydd di, a’i iau ef oddi ar dy war di; a dryllir yr iau, oherwydd yr eneiniad. 28 Daeth at Aiath, tramwyodd i Migron; ym Michmas y rhoddes ei ddodrefn i gadw. 29 Aethant trwy y rhyd, yn Geba y lletyasant: dychrynodd Rama; Gibea Saul a ffoes. 30 Bloeddia â’th lef, merch Galim: pâr ei chlywed hyd Lais, O Anathoth dlawd. 31 Ymbellhaodd Madmena: trigolion Gebim a ymgasglasant i ffoi. 32 Eto y dydd hwnnw y saif efe yn Nob; efe a gyfyd ei law yn erbyn mynydd merch Seion, bryn Jerwsalem. 33 Wele, yr Arglwydd, Arglwydd y lluoedd, yn ysgythru y gangen â dychryn: a’r rhai uchel o gyrff a dorrir ymaith, a’r rhai goruchel a ostyngir. 34 Ac efe a dyr ymaith frysglwyni y coed â haearn; a Libanus trwy un cryf a gwymp.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Isaiah 10 New International Version (NIV)

10 Woe to those who make unjust laws,
    to those who issue oppressive decrees,
to deprive the poor of their rights
    and withhold justice from the oppressed of my people,
making widows their prey
    and robbing the fatherless.
What will you do on the day of reckoning,
    when disaster comes from afar?
To whom will you run for help?
    Where will you leave your riches?
Nothing will remain but to cringe among the captives
    or fall among the slain.

Yet for all this, his anger is not turned away,
    his hand is still upraised.

God’s Judgment on Assyria

“Woe to the Assyrian, the rod of my anger,
    in whose hand is the club of my wrath!
I send him against a godless nation,
    I dispatch him against a people who anger me,
to seize loot and snatch plunder,
    and to trample them down like mud in the streets.
But this is not what he intends,
    this is not what he has in mind;
his purpose is to destroy,
    to put an end to many nations.
‘Are not my commanders all kings?’ he says.
    ‘Has not Kalno fared like Carchemish?
Is not Hamath like Arpad,
    and Samaria like Damascus?
10 As my hand seized the kingdoms of the idols,
    kingdoms whose images excelled those of Jerusalem and Samaria—
11 shall I not deal with Jerusalem and her images
    as I dealt with Samaria and her idols?’”

12 When the Lord has finished all his work against Mount Zion and Jerusalem, he will say, “I will punish the king of Assyria for the willful pride of his heart and the haughty look in his eyes. 13 For he says:

“‘By the strength of my hand I have done this,
    and by my wisdom, because I have understanding.
I removed the boundaries of nations,
    I plundered their treasures;
    like a mighty one I subdued[a] their kings.
14 As one reaches into a nest,
    so my hand reached for the wealth of the nations;
as people gather abandoned eggs,
    so I gathered all the countries;
not one flapped a wing,
    or opened its mouth to chirp.’”

15 Does the ax raise itself above the person who swings it,
    or the saw boast against the one who uses it?
As if a rod were to wield the person who lifts it up,
    or a club brandish the one who is not wood!
16 Therefore, the Lord, the Lord Almighty,
    will send a wasting disease upon his sturdy warriors;
under his pomp a fire will be kindled
    like a blazing flame.
17 The Light of Israel will become a fire,
    their Holy One a flame;
in a single day it will burn and consume
    his thorns and his briers.
18 The splendor of his forests and fertile fields
    it will completely destroy,
    as when a sick person wastes away.
19 And the remaining trees of his forests will be so few
    that a child could write them down.

The Remnant of Israel

20 In that day the remnant of Israel,
    the survivors of Jacob,
will no longer rely on him
    who struck them down
but will truly rely on the Lord,
    the Holy One of Israel.
21 A remnant will return,[b] a remnant of Jacob
    will return to the Mighty God.
22 Though your people be like the sand by the sea, Israel,
    only a remnant will return.
Destruction has been decreed,
    overwhelming and righteous.
23 The Lord, the Lord Almighty, will carry out
    the destruction decreed upon the whole land.

24 Therefore this is what the Lord, the Lord Almighty, says:

“My people who live in Zion,
    do not be afraid of the Assyrians,
who beat you with a rod
    and lift up a club against you, as Egypt did.
25 Very soon my anger against you will end
    and my wrath will be directed to their destruction.

26 The Lord Almighty will lash them with a whip,
    as when he struck down Midian at the rock of Oreb;
and he will raise his staff over the waters,
    as he did in Egypt.
27 In that day their burden will be lifted from your shoulders,
    their yoke from your neck;
the yoke will be broken
    because you have grown so fat.[c]

28 They enter Aiath;
    they pass through Migron;
    they store supplies at Mikmash.
29 They go over the pass, and say,
    “We will camp overnight at Geba.
Ramah trembles;
    Gibeah of Saul flees.
30 Cry out, Daughter Gallim!
    Listen, Laishah!
    Poor Anathoth!
31 Madmenah is in flight;
    the people of Gebim take cover.
32 This day they will halt at Nob;
    they will shake their fist
at the mount of Daughter Zion,
    at the hill of Jerusalem.

33 See, the Lord, the Lord Almighty,
    will lop off the boughs with great power.
The lofty trees will be felled,
    the tall ones will be brought low.
34 He will cut down the forest thickets with an ax;
    Lebanon will fall before the Mighty One.

Footnotes:

  1. Isaiah 10:13 Or treasures; / I subdued the mighty,
  2. Isaiah 10:21 Hebrew shear-jashub (see 7:3 and note); also in verse 22
  3. Isaiah 10:27 Hebrew; Septuagint broken / from your shoulders
New International Version (NIV)

Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes