Versions / Beibl William Morgan (BWM)

Version Information

Beibl William Morgan
Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg cyntaf o'r Beibl cyfan, gan gynnwys yr Apocryffa, yn y flwyddyn 1588. Gwaith William Morgan, 1545-1604, ydoedd, gŵr a aned ym Mhenmachno, Conwy ac a raddiodd o Goleg Sant Ioan yng Nghaergrawnt.  Yn fuan ar ôl ei gyhoeddi dechreuodd William Morgan ar y gwaith o ddiwygio ei gyfieithiad.  Yna ar ôl ei farwolaeth yn 1604, dyma’r Esgob Richard Parry a’r Dr John Davies y ymgyryd â’r dasg o gwblhau’r gwaith, gyda'r nod o gaboli’r iaith lenyddol a dileu geiriau a chymalau a ystyrid yn rhy lafar. Cafodd y fersiwn diwygiedig o'r Beibl ei gyhoeddi yn 1620, a’r gyfrol hon yw’r un mae pobl hyd heddiw yn ei galw yn Feibl William Morgan. Y cyfieithiad diwygiedig hwn o’r Beibl fu’r cyfieithiad safonol yng Nghymru hyd yr 20fed ganrif.  Hwn oedd y Beibl y cerddodd Mary Jones i’r Bala i’w brynu.  Hwn oedd y Beibl sbardunodd sefydlu Cymdeithas y Beibl yn 1804.  Hwn oedd y Beibl aeth i’r Wladfa gyda’r Cymry ymfudodd yno yn 1865. “...dyma'r gyfrol a fu'n sail i lenyddiaeth Gymraeg y cyfnod modern.” (Gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

William Morgan Bible
The first Welsh translation of the complete Bible, including the Apocrypha, was published in 1588. It was the work of William Morgan, 1545-1604, a native of Penmachno, Conwy and a graduate of St. John's College, Cambridge. Soon after it’s publication Morgan began work on a revision of his translation.   After Morgan's death in 1604, Bishop Richard Parry and Dr John Davies continued the work with the aim of polishing the literary language and replacing forms considered too colloquial.  The revised version of the Bible was published in 1620, and this edition is still popularly known as William Morgan's Bible.  This revised translation became the standard Welsh Bible until the 20th century.  It’s the Bible that Mary Jones walked to Bala to purchase.  It’s the Bible that triggered the formation of the Bible Society in 1804.  It’s the Bible that Welsh took with them to Patagonia in 1865.   “...the book is the foundation stone on which modern Welsh literature has been based.” (National Library of Wales website). 

AllOTNT

Copyright Information

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

About British and Foreign Bible Society

Bible Society exists to offer the Bible to the World.

Set up in 1804, the Society's Patron is HM The Queen and its President is the Bishop of London, Dr Richard Chartres. We make Scriptures available where there are none. We work to help the church engage with the Bible more effectively. And we endeavour - through the arts, education, media and politics - to make the Bible available, accessible and credible in our culture. For more information and to buy Bible Society products, please visit https://www.biblesociety.org.uk/products/.

Versions

Language Version Available Versions
dropdown close Welsh (CY) – Cymraeg 1 Beibl William Morgan (BWM)
dropdown close Romanian (RO) – Română 1 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)