A A A A A
Bible Book List

Притчи Соломонови 2 Библия, синодално издание (BOB)

Синко, ако приемеш думите ми и спазиш в себе си заповедите ми,

тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта, и приклониш сърцето си към размишление;

ако призоваваш знанието и викаш към разума;

ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, –

ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога.

Защото Господ дава мъдрост; от устата Му иде знание и разум;

Той запазва за праведните спасение; Той е щит за ходещите непорочно;

Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии.

Тогава ще разумееш правда и правосъдие, правота и всяка добра пътека.

10 Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието бъде приятно на душата ти,

11 тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди,

12 за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа,

13 от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища;

14 от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала,

15 чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки;

16 за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си,

17 която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог.

18 Домът ѝ води към смърт, и пътеките ѝ – към мъртъвци;

19 никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.

20 Затова ходи по пътя на добрите и придържай се о пътеките на праведните;

21 защото праведните ще живеят на земята, и непорочните ще пребъдват на нея;

22 а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните – изкоренени от нея.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Притчи 2 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,

Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,

Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,

Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,

Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.

Защото Господ дава мъдрост, из устата Му <излизат> знание и разум.

Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,

За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.

Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.

10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,

11 Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,

12 За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -

13 От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -

14 На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -

15 Чиито пътища са криви И пътеките им опаки, -

16 За да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,

17 (Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,

18 Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите {Еврейски: Сенките.};

19 Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -

20 За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.

21 Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,

22 А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes