A A A A A
Bible Book List

Осия 9 Библия, синодално издание (BOB)

Не се радвай, Израилю, до възторг, както другите народи, защото ти блудствуваш, след като отстъпи от твоя Бог: обичаш блудодейни дарове по всички гумна.

Гумно и лин няма да ги хранят, и надеждата на лозов сок ще ги излъже.

Няма да живеят те на земята Господня: Ефрем ще се върне в Египет, и в Асирия ще ядат нечисто.

Няма да правят възлияния Господу от вино, и неугодни ще Му бъдат жертвите им; те ще бъдат за тях като хляб за жалейка: всички, които го ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за душите им, а в дома Господен той няма да влезе.

Какво ще правите в деня на тържеството и в деня на празника Господен?

Защото ето, те ще си отидат поради опустошението; Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; сребърните им драгоценности коприва ще заглуши; бодил ще има в шатрите им.

Дойдоха дни на посещение, дойдоха дни за отплата. Нека узнае Израил, че глупав е предсказвачът, безумен е оня, който се издава за вдъхновен, поради многото ти беззакония и голямата враждебност!

Ефрем е страж до моя Бог; пророкът е мрежа на птицеловци по всичките му пътища; съблазън има в дома на неговия Бог.

Дълбоко паднаха те, развратиха се, както в дните на Гива; Той ще си спомни тяхното нечестие, ще ги накаже за греховете им.

10 Като грозде в пустиня Аз намерих Израиля; като пръв плод на смоковница, в първото ѝ време, видях Аз бащите ви, но те отидоха при Ваал-Фегора и се предадоха на срамотии, и сами станаха мръсни като ония, които бяха обикнали.

11 От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието): ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има).

12 А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях!

13 Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец.

14 Дай им, Господи... какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и – сухи ненки.

15 Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници.

16 Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им – няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.

17 Ще ги отхвърли моят Бог, защото те Го не послушаха, и ще бъдат скитници между народите.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Осия 9 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудства и <се отклони> от своя Бог; Ти обикна <блуднически> заплати във всяко житно гумно.

Гумното и линът няма да ги нахранят, И мъстът ще изчезне за тях.

Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, И ще ядат нечисти ястия в Асирия.

Няма да принасят Господу възлияния от вино, Нито ще Му бъдат угодни жертвите им, Но ще им се <считат> като хляба <що ядат> жалеещи, От който всички, които го ядат се оскверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, А няма да влезе в дома Господен.

Какво ще направите в празничен ден И в ден на Господно тържество?

Защото, ето, макар че побягнаха от погубление, Все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.

Настанаха дните на наказанието, Дните на въздаянието настанаха, И Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, Поради многото ти беззакония И поради голямата омраза, която <те възбуждат>;

Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, И омраза в дома на неговия Бог.

Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; <Затова Господ> ще помни беззаконието им, Ще накаже греховете им.

10 Намерих Израиля, <че беше за Мене> като грозде в пустиня; Видях бащите ви, <че бяха> като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си <идоли>.

11 А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има <между тях> раждане, ни бременност, ни зачване;

12 Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15 Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги оттласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.

16 Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17 Бог мой ще ги отхвърли Защото не Го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes