A A A A A
Bible Book List

Иезекиил 31 Библия, синодално издание (BOB)

31 В единайсетата година, третия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне:

сине човешки! кажи на фараона, египетски цар, и на народа му: с кого се сравняваш ти в твоето величие?

Ето, Асур беше кедър ливански с гиздави ветви, кичест и висок; върхът му сред гъсти облаци.

Водите го правеха да расте, бездната го подигаше, реките ѝ окръжаваха неговото садище, и тя пращаше потоците си към всички полски дървета.

Затова височината му надмина всички полски дървета; на него имаше много клони; ветвите му се умножаваха, и клоните му ставаха дълги от многото води, когато той растеше.

В клоните му виеха гнезда всякакви небесни птици, под ветвите му раждаха малки всякакви полски зверове, а под сянката му живееха всякакви многобройни народи.

Той хубавееше с високия си ръст, с дългите си ветви, защото коренът му лежеше край големи води.

Кедрите в Божията градина не го засеняха; кипарисите не се изравняха с клоните му, и кестените не бяха високи колкото неговите ветви; ни едно дърво в Божията градина не се равнеше с него по хубостта си.

Аз го украсих с многото му ветви, тъй че всички едемски дървета в Божията градина му завиждаха.

10 Затова тъй казва Господ Бог: задето израсте висок и си издигна върха сред дебелите клони, и сърцето му се възгордя от величието му, –

11 затова Аз го предадох в ръцете на властника на народите; той постъпи с него, както трябваше; за неговото беззаконие Аз го отхвърлих.

12 И съсякоха го чужденци, най-люти измежду народите, и го хвърлиха в планините; и по вси долини паднаха ветвите му; клоните му се изпочупиха по всички долища земни, и изпод сянката му избягаха всички народи на страната и го оставиха.

13 На неговите обломъци се наместиха всякакви небесни птици, и в клоните му бяха всякакви полски зверове.

14 Това беше, за да се не големеят с високия си ръст никакви дървета край води, да не подигат върховете си до гъстите облаци и да не прилепват към него поради височината им дървета, които пият вода; защото те всички ще бъдат предадени на смърт в преизподнята страна заедно със синовете човешки, слезли в гроба.

15 Тъй казва Господ Бог: в оня ден, когато той слезна в гроба, Аз направих да тъжат за него, затворих заради него бездната и спрях реките ѝ, задържах големите води и помрачих за него Ливан, и всички полски дървета тъгуваха за него.

16 С трясъка от падането му Аз докарах в трепет народите, когато го свалиха в преизподнята, при слезлите в гроба, и се зарадваха в преизподнята страна всички дървета едемски, отборните и най-добрите на Ливан, всички, които пият вода;

17 защото и те с него слязоха в преизподнята при убитите с меч, както и неговите съюзници, които живееха под сянката му сред народите.

18 И тъй, с кое от едемските дървета се равняваше ти по слава и величие? Но сега наравно с едемските дървета ти ще бъдеш свален в преизподнята, ще лежиш сред необрязани, с убити от меч. Това е фараонът и цялото му множество народ, казва Господ Бог.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Йезекиил 31 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

31 И в единадесетата година, в третия <месец>, на първия <ден> от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

Сине човешки, кажи на египетския цар Фараона и на множеството му: На кого си се уподобил ти във величието си?

Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета.

Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течеха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета на полето.

Затова ръстът му се издигна над всичките дървета на полето, клоновете му се умножиха, и като растеше клончетата му се разпростряха поради изобилните води.

Всичките небесни птици правеха гнезда в клончетата му; и всичките полски животни раждаха под клоновете му; а под сянката му живееха всичките големи народи.

Така бе красив по големината си и по дължината на клоновете си; защото корените му бяха при много води.

Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; елхите не се сравняваха с клоновете му, и яровите не приличаха на клончетата му; никакво дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му.

Направих го красив с многото му клонове; тъй щото всичките едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.

10 Затова, така казва Господ Иеова: Понеже ти си се издигнал високо; и понеже си дигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се надигна поради височината му,

11 затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него; изпъдих го поради нечестието му.

12 Чужденци, страшните между народите, отсякоха го и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всичките долини, и клоновете му се строшиха по всичките потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го оставиха.

13 На трупа му ще си починат всичките небесни птици, и върху клоновете му ще бъдат всичките животни от полето,

14 за да не се възвиси във височината си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си между гъстите клончета, и за да се не надигат, поради височината си, техните великани, да! всички, които се поят с вода; защото те всички са предадени на смърт, в най-дълбоките места на света, подобно на <всички други> човешки синове, с ония които слизат в ямата.

15 Така казва Господ Иеова: В деня когато той слезе в преизподнята причиних жалеене; покрих бездната за него, и направих да престанат реките й, така щото големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан, и всичките дървета на полето повяхнаха за него.

16 Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с ония, които слизат в ямата; и всичките едемски дървета, отбраните и добрите ливански <дървета>, всичките пиещи води, се утешиха в най-дълбоките места на света.

17 И те и ония, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му всред народите, слязоха в преизподнята подобно на него, при убитите от нож.

18 На кого си се уподобил така по слава и по величие между едемските дървета? При все това ще бъдеш свален, както <всичките други> едемски дървета, в най-дълбоките места на света; ще лежиш всред необрязаните, с убитите от нож. Тъй ще стане с Фараона и цялото му множество, казва Господ Иеова.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes