Add parallel Print Page Options

Tulad ng kaaway, winasak ni Yahweh ang Israel.
    Giniba niya ang mga palasyo at lahat ng kuta;
    inilagay niya ang Juda sa walang katapusang pagdadalamhati.

Pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan;
    winakasan ni Yahweh ang mga itinakdang pista at Araw ng Pamamahinga,
    at itinakwil niya ang mga hari at mga pari dahil ang kanyang galit ay matindi.

Read full chapter