Add parallel Print Page Options

37 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38 (A)Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега,

39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

Read full chapter