Add parallel Print Page Options

Законът и Божието царство

14 (A)Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.

Read full chapter