Add parallel Print Page Options

13 Дърводелецът опъва връв, начертава идола с тебешир,
изработва го с длета, начертава го с пергел
и го създава по човешки образ, според човешката красота,
за да стои в къщи.
14 Отсича си кедри
и взема бор и дъб,
той си беше избрал между горските дървета едно
и беше насадил бор; и дъждът го е правил да расте.
15 Тогава, като е станал за горене на човека,
той взема от него и се топли,
още го пали и пече хляб;
и от същото прави бог и му се кланя,
прави го изваян идол и коленичи пред него!
16 Една част от него той изгаря в огън,
с друга част готви месо да яде,
изпича печиво и се насища.
Грее се и казва: Ох! Стоплих се! Видях огъня!
17 И от останалото от него прави бог, изваяния си идол.
Коленичи пред него и му се кланя,
и му се моли:
Избави ме, защото ти си мой бог!
18 (A)Те не знаят, нито разсъждават;
защото очите им са замазани, за да не гледат,
и сърцата им – за да не разбират.
19 (B)И никой не взема на сърцето си,
нито има знание или разум, за да каже:
Част от него изгорих на огън,
още и хляб изпекох на въглищата му,
опекох и месо и ядох;
и да направя ли от останалото от него гнусота?
Да се поклоня ли на нещо, станало от дърво?

Read full chapter