Add parallel Print Page Options

(A)Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастни на Святия Дух,

(B)и са вкусили от доброто Божие слово и от силите на бъдещия век,

(C)а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.

Read full chapter