Add parallel Print Page Options

(A)както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;

(B)като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля,

Read full chapter