A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 96 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

96 Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket!
    Énekeljen az Örökkévalónak az egész föld!
Énekeljetek neki, és áldjátok őt!
    Hirdessétek napról napra szabadítását!
Hirdessétek dicsőségét az összes nemzetnek,
    mondjátok el minden népnek csodálatos tetteit!
Mert hatalmas az Örökkévaló,
    és méltó a dicséretre!
Őt illeti imádat, tisztelet és félelem,
    minden más istennél inkább!
Mert a nemzetek istenei tehetetlen bábok csupán,
    de az Örökkévaló teremtette az eget!
Dicsőség és méltóság ragyog előtte,
    erő és szépség lakik szent helyén!
Adjatok az Örökkévalónak, népek családjai,
    adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és tiszteletet!
Adjátok az Örökkévalónak a dicsőséget, amely megilleti,
    hozzatok neki ajándék-áldozatot, jöjjetek udvaraiba!
Imádjátok az Örökkévalót szentségben és ékességben!
    Reszkessen előtte minden ember!
10 Mondjátok a népeknek mindenütt:
    „Az Örökkévaló uralkodik, mint király,
ő tartja fenn, és kormányozza a világot,
    hogy szilárdan álljon, meg ne inogjon.
    Igazságosan ítéli majd a népeket.”
11 Örüljetek, akik a Mennyben laktok,
    és örvendezzen minden földi lakó!
Kiáltson örömében az óceán
    és minden, ami benne él!
12 Örvendjen a szántóföld és termése!
Ujjongva énekelnek az erdő fái mind,
13     amikor az Örökkévaló jön!
Mert eljön, hogy megítélje a népeket,
    és uralkodjon az egész Földön!
Igazságosan kormányozza a népeket,
    hűséggel és igazsággal uralkodik rajtuk.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 96 Hungarian Károli (KAR)

96  Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását.

Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait;

Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.

Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.

Ékesség és fenség van elõtte; tisztesség és méltóság az õ szent helyén.

Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet!

Adjátok az Úrnak neve dicsõségét; hozzatok ajándékot és jõjjetek be az õ tornáczaiba!

Hajoljatok meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerõsítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal.

11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!

12 Viduljon a mezõ és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdõ minden fája is,

13 Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hûségével.

Zsoltárok 96 Hungarian New Translation (NT-HU)

Az ÚR az egész föld királya

96 Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!

Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!

Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!

Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.

Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.

Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.

Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!

Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!

Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld!

10 Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.

11 Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel!

12 Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind

13 az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

Viewing of
Cross references
Footnotes