A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 140 Hungarian New Translation (NT-HU)

Segítségkérés a rágalmazókkal szemben

140 A karmesternek: Dávid zsoltára.

Ments meg, URam, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől,

akik rosszat terveznek szívükben, minden nap háborúságot szítanak!

Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. (Szela.)

Őrizz meg, URam, a bűnösök hatalmától, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak gáncsolni!

Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki, az út mentén csapdát állítottak nekem. (Szela.)

Te vagy Istenem - mondom az ÚRnak figyelj hát, URam, könyörgő szavamra!

Én Uram, URam, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján.

Ne teljesítsd, URam, a bűnös kívánságát, ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! (Szela.)

10 A körülöttem ólálkodók fejére zúduljon az a nyomorúság, amit ajkuk felidéz!

11 Hulljon rájuk tüzes parázs, taszítsd őket vizes gödrökbe, hogy föl ne kelhessenek!

12 Ne maradjon meg a rágalmazó a földön, az erőszakos embert üldözze gonoszsága, míg össze nem roskad!

13 Tudom, hogy az ÚR felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát.

14 Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

Zsoltárok 140 Hungarian Károli (KAR)

140  Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.

Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertõl; a zsarnok férfitól védj meg engemet!

A kik gonoszt gondolnak szívökben, [és] minden nap háborút kezdenek.

Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela.

Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétõl; a zsarnok férfitól védj meg engemet! A kik megejteni szándékoznak lépéseimet.

Tõrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Szela.

Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát!

Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján!

Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elõ, mert felfuvalkodik! Szela.

10 A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka.

11 Eleven szenek hulljanak reájok; tûzbe vesse õket, örvényekbe, fel ne keljenek!

12 A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert ûzze a veszedelem, míg nyaka szakad.

13 Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát.

14 Csak az igazak magasztalják a te nevedet, [s] orczád elõtt lakoznak az igazságosak.

Viewing of
Cross references
Footnotes