Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon Parte sa Linukot nga Kasulatan nga Nagalupad

Nakita ko pa gid ang linukot nga kasulatan nga nagalupad. Nagpamangkot ang anghel sa akon, “Ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Nakita ko ang linukot nga kasulatan nga nagalupad, nga may kalabaon nga mga 30 ka tapak kag may kasangkaron nga mga 15 ka tapak.”

Dayon nagsiling ang anghel sa akon, “Nasulat sa sini nga kasulatan ang pagpakamalaot nga magaabot sa bug-os nga duta sang Israel. Sa pihak sang kasulatan nagasiling nga ang tagsa ka makawat pagadulaon sa Israel, kag sa pihak naman nagasiling nga ang kada isa nga nagasumpa sing butig pagadulaon man. Nagasiling ang Ginoo nga Makagagahom, ‘Ipadala ko ini nga pagpakamalaot kag magasulod ini sa balay sang makawat kag sa balay sang nagasumpa sing butig sa akon ngalan. Magapabilin ini sa ila mga balay hasta nga magkalaguba ina.’ ”

Ang Palanan-awon Parte sa Babayi nga sa Sulod sang Kaing

Nagpakita liwat ang anghel nga nagpakigsugilanon sa akon kag nagsiling, “Tan-awa bala kon ano inang nagapadulong.” Nagpamangkot ako, “Ano ina?” Nagsabat siya, “Kaing.” Kag nagsiling pa gid siya, “Nagakahulugan ina sang sala[a] sang mga tawo sa bug-os nga duta sang Israel.”

Ang kaing may takop nga tingga. Kag sang pag-alsa sang takop, nakita ko nga may babayi nga nagapungko sa sulod sang kaing. Nagsiling ang anghel, “Ina nga babayi nagarepresentar sang kalautan.” Kag ginduso niya ang babayi pabalik sa kaing kag ginsira dayon ang takop. Dayon nakita ko ang duha ka babayi nga nagalupad sing madasig, nga may malapad nga mga pakpak nga pareho sang iya ka dugwak.[b] Gin-alsa nila ang kaing kag gindala paibabaw. 10 Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Diin nila dal-on ang kaing?” 11 Nagsabat siya, “Sa Babilonia,[c] nga sa diin pagahimuan ang kaing sang templo. Kag kon matapos na ang templo, ibutang ini didto sa iya tulungtungan agod simbahon.

Footnotes

  1. 5:6 sala: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, mata.
  2. 5:9 dugwak: sa English, stork.
  3. 5:11 Babilonia: sa Hebreo, Shinar.