Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon Parte sa Tawo nga may Higot nga Inugtakos

Dayon nakita ko ang isa ka tawo nga may ginauyatan nga higot nga inugtakos.[a] Nagpamangkot ako, “Diin ka makadto?” Nagsabat siya sa akon, “Sa Jerusalem, sa pagtakos kon daw ano ini kasangkad kag kalaba.” Dayon naghalin ang anghel nga nagapakigsugilanon sa akon. Ginsugata siya sang isa pa gid ka anghel kag nagsiling sa iya, “Dali, hambala atong pamatan-on nga may higot nga inugtakos nga ang Jerusalem mangin isa ka siyudad nga wala sing mga pader tungod sa sobra nga kadamuon sang iya mga pumuluyo kag mga kasapatan. Nagsiling ang Ginoo nga siya mismo ang mangin pader nga kalayo nga magapalibot sa siyudad sang Jerusalem, kag siya ang mangin gahom sang sini nga siyudad.”

Ginapabalik sang Dios ang Iya mga Katawhan sa Ila nga Lugar

6-7 Nagsiling ang Ginoo sa mga Israelinhon, “Ginpalapta ko kamo sa apat ka direksyon sang kalibutan. Pero karon magpalagyo kamo, pati kamo nga ginbihag sa Babilonia, kag magbalik kamo sa Zion.”

Pagkatapos nga nakita ko atong mga palanan-awon,[b] ginsugo ako sang Ginoo nga maghambal kontra sa mga nasyon nga nagsalakay kag nagpanguha sang inyo mga pagkabutang. Kay ang bisan sin-o nga maghalit sa inyo nagahalit sa ginapalangga sang Ginoo. Kag amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom kontra sa sadto nga mga nasyon: “Silutan ko gid sila; salakayon sila sang ila mga ulipon kag kuhaon ang ila mga pagkabutang.”

Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon.

10-11 Nagsiling ang Ginoo, “Maghinugyaw kamo sa kalipay, kamo nga mga pumuluyo sang Zion,[c] kay magaabot ako kag magapuyo upod sa inyo. Kag sa sina nga tion, madamo nga mga nasyon ang magapasakop sa akon. Kag sila mangin akon katawhan.”

Kon matabo na ini mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. 12 Panag-iyahan liwat sang Ginoo ang Juda bilang iya bahin sa balaan nga duta sang Israel. Kag kabigon niya liwat ang Jerusalem nga iya pinili nga siyudad.

13 Maglinong ang tanan nga tawo sa presensya sang Ginoo, kay nagapadulong siya halin sa iya balaan nga puluy-an.

Footnotes

  1. 2:1 inugtakos: sa iban nga Bisaya, inugsukat.
  2. 2:8 Pagkatapos… palanan-awon: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 2:10-11 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.