A A A A A
Bible Book List

Sofonia 3 Albanian Bible (ALB)

Mjerë ai që është rebel dhe i ndotur, mjerë qyteti i shtypjes!

Ai nuk ka dëgjuar zërin e tij, nuk ka pranuar të ndreqet, nuk ka patur besim tek Zoti, nuk i është afruar Perëndisë të vet.

Krerët e tij në mes të tij janë luanë që vrumbullojnë; gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes, që nuk lënë asnjë kockë për ta brejtur për mëngjes.

Profetët e tij janë mburravecë, të pabesë; priftërinjtë e tij kanë përdhosur vendin e shenjtë, kanë dhunuar ligjin.

Zoti është i drejtë në mes të tij, ai nuk kryen paudhësi. Çdo mëngjes ai sjell në dritë drejtësinë pa munguar asnjë herë, por i çorodituri nuk njeh turp.

"Kam shfarosur kombet; kalatë e tyre janë shembur; i kam shkretuar rrugët e tyre dhe askush nuk kalon nëpër to; qytetet e tyre janë shkatërruar dhe askush nuk banon në to.

Unë thoja: "Me siguri do të kesh frikë nga unë, do të pranosh të ndreqesh," dhe kështu banesa e tij nuk do të shkatërrohej me gjithë ndëshkimet që i kam dhënë. Por ata u nxituan të prishen në të gjitha veprimet e tyre.

Prandaj më prit," thotë Zoti, "kur të ngrihem për të bërë plaçkë, sepse unë kam vendosur të mbledh kombet, të bashkoj mbretëritë, për të hedhur mbi ta indinjatën time, gjithë zjarrin e zemërimit tim; po, gjithë dheu do të gllabërohet nga zjarri i xhelozisë sime.

Sepse atëherë do t’u jap popujve një të folur të pastër, me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e Zotit, për t’i shërbyer me një marrëveshje të përbashkët.

10 Që përtej lumenjve të Etiopisë, adhuruesit e mi, bija e të humburve të mi, do të më sjellin ofertat e tyre.

11 Në atë ditë ti nuk do të kesh më turp për të gjitha veprimet e tua me të cilat ngrite krye kundër meje, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi yt ata që gëzohen në madhështinë tënde, dhe ti nuk do të krenohesh në malin tim të shenjtë".

12 "Do të bëj të mbetet midis teje një popull i përulur dhe i varfër, që do të ketë besim te emri i Zotit.

13 Mbeturina e Izraelit nuk do të kryejë paudhësi dhe nuk do të thotë më gënjeshtra, as do të gjendet në gojën e tyre një gjuhë gënjeshtare; sepse ata do ta kullotin kopenë e tyre, do të bien të flenë dhe askush nuk do t’i trembë".

14 Lësho britma gëzimi, o bijë e Sionit, lësho britma hareje, o Izrael! Gëzohu dhe ngazëllo me gjithë zemër, o bijë e Jeruzalemit!

15 Zoti i ka revokuar gjykimet e tij kundër teje, ka dëbuar armikun tënd. Mbreti i Izraelit, Zoti, ndodhet midis teje, nuk do të kesh më frikë nga asgjë.

16 Atë ditë do të thonë në Jeruzalem: "Mos ki frikë, o Sion, duart e tua mos u dobësofshin!

17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty me britma gëzimi.

18 Unë do të mbledh ata që janë të pikëlluar për kuvendet solemne, që janë në mes tuaj për të cilët pesha për atë ishte bërë objekt përçmimi.

19 Ja, në atë kohë unë do të veproj kundër atyre që të shtypin; do të shpëtoj çalamanin dhe do të mbledh ata që janë dëbuar, dhe do t’i bëj të lavdishëm dhe të dëgjuar në të gjitha vendet ku kanë qenë me turp.

20 Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë kohë do t’ju mbledh; sepse do t’ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm midis tërë popujve të tokës, kur, para syve tuaj, do t’i bëj të kthehen ata që janë në robëri," thotë Zoti.

Zephaniah 3 New International Version (NIV)

Jerusalem

Woe to the city of oppressors,
    rebellious and defiled!
She obeys no one,
    she accepts no correction.
She does not trust in the Lord,
    she does not draw near to her God.
Her officials within her
    are roaring lions;
her rulers are evening wolves,
    who leave nothing for the morning.
Her prophets are unprincipled;
    they are treacherous people.
Her priests profane the sanctuary
    and do violence to the law.
The Lord within her is righteous;
    he does no wrong.
Morning by morning he dispenses his justice,
    and every new day he does not fail,
    yet the unrighteous know no shame.

Jerusalem Remains Unrepentant

“I have destroyed nations;
    their strongholds are demolished.
I have left their streets deserted,
    with no one passing through.
Their cities are laid waste;
    they are deserted and empty.
Of Jerusalem I thought,
    ‘Surely you will fear me
    and accept correction!’
Then her place of refuge[a] would not be destroyed,
    nor all my punishments come upon[b] her.
But they were still eager
    to act corruptly in all they did.
Therefore wait for me,”
    declares the Lord,
    “for the day I will stand up to testify.[c]
I have decided to assemble the nations,
    to gather the kingdoms
and to pour out my wrath on them—
    all my fierce anger.
The whole world will be consumed
    by the fire of my jealous anger.

Restoration of Israel’s Remnant

“Then I will purify the lips of the peoples,
    that all of them may call on the name of the Lord
    and serve him shoulder to shoulder.
10 From beyond the rivers of Cush[d]
    my worshipers, my scattered people,
    will bring me offerings.
11 On that day you, Jerusalem, will not be put to shame
    for all the wrongs you have done to me,
because I will remove from you
    your arrogant boasters.
Never again will you be haughty
    on my holy hill.
12 But I will leave within you
    the meek and humble.
The remnant of Israel
    will trust in the name of the Lord.
13 They will do no wrong;
    they will tell no lies.
A deceitful tongue
    will not be found in their mouths.
They will eat and lie down
    and no one will make them afraid.

14 Sing, Daughter Zion;
    shout aloud, Israel!
Be glad and rejoice with all your heart,
    Daughter Jerusalem!
15 The Lord has taken away your punishment,
    he has turned back your enemy.
The Lord, the King of Israel, is with you;
    never again will you fear any harm.
16 On that day
    they will say to Jerusalem,
“Do not fear, Zion;
    do not let your hands hang limp.
17 The Lord your God is with you,
    the Mighty Warrior who saves.
He will take great delight in you;
    in his love he will no longer rebuke you,
    but will rejoice over you with singing.”

18 “I will remove from you
    all who mourn over the loss of your appointed festivals,
    which is a burden and reproach for you.
19 At that time I will deal
    with all who oppressed you.
I will rescue the lame;
    I will gather the exiles.
I will give them praise and honor
    in every land where they have suffered shame.
20 At that time I will gather you;
    at that time I will bring you home.
I will give you honor and praise
    among all the peoples of the earth
when I restore your fortunes[e]
    before your very eyes,”
says the Lord.

Footnotes:

  1. Zephaniah 3:7 Or her sanctuary
  2. Zephaniah 3:7 Or all those I appointed over
  3. Zephaniah 3:8 Septuagint and Syriac; Hebrew will rise up to plunder
  4. Zephaniah 3:10 That is, the upper Nile region
  5. Zephaniah 3:20 Or I bring back your captives
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes