17 (A) Ve den oduglige herden[a]
        som överger sin hjord!
    Må svärdet träffa hans arm
        och hans högra öga,
    må hans arm förtvina helt
        och hans högra öga
            helt förmörkas.

Read full chapter

Footnotes

  1. 11:17 den oduglige herden   Annan översättning (så Septuaginta): ”avgudaherden”.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

31 (A) Då sade Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 26:31 Sak 13:7.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

27 (A) Jesus sade till dem: "Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 14:27 Sak 13:7.