Herrens Herde slagen

(A) Svärd, upp mot min herde,
    mot den man som står mig nära,
        säger Herren Sebaot.
    Slå herden så att fåren skingras,
        för jag ska vända min hand
            mot de små.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 13:7 Citeras av Jesus i Matt 26:31 och Mark 14:27 som profetia om hans död.

12 (A) Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden.

Read full chapter