A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 12:9-13 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 12:1-2 1934 Vietnamese Bible (VIET)

12  Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Châm Ngôn 8:13 1934 Vietnamese Bible (VIET)

13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Châm Ngôn 13:5 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Người công bình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Giảng Sư 3:8 1934 Vietnamese Bible (VIET)

có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I-sai-a 61:8 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước nước chúng nó đời đời.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

A-mốt 5:15 1934 Vietnamese Bible (VIET)

15 Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Của lễ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Lu-ca 14:26 1934 Vietnamese Bible (VIET)

26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 12:9-13 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 12:14-16 1934 Vietnamese Bible (VIET)

14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.

15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Ma-thi-ơ 5:44 1934 Vietnamese Bible (VIET)

44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Lu-ca 6:27-28 1934 Vietnamese Bible (VIET)

27 Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,

28 chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 12:17-21 1934 Vietnamese Bible (VIET)

17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.

18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.

19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.

20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.

21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes