Bön om ny nåd för Herrens folk

85 För körledaren. En psalm av Koras söner.

(A) Herre, förr var du nådig
        mot ditt land,
    du gjorde slut på Jakobs
        fångenskap.
(B) Du förlät ditt folks skuld,
    du övertäckte all deras synd.
        Sela
Du drog tillbaka all din vrede,
    du vände dig bort
        från din vredesglöd.

Upprätta oss[a] igen,
        du vår frälsnings Gud,
    upphör med din harm mot oss!
(C) Tänker du vredgas på oss
        för alltid,
    ska din vrede fortsätta
        från släkte till släkte?
Vill du inte ge oss liv igen,
    så att ditt folk får glädjas i dig?
Herre, visa oss din nåd
    och ge oss din frälsning!

Jag vill höra
        vad Gud, Herren, talar.
    Han talar frid till sitt folk,
        till sina trogna,
    men de får inte gå tillbaka
        till dårskap.[b]
10 (D) Ja, hans frälsning är nära dem
        som vördar honom,
    för att härlighet ska bo
        i vårt land.

11 (E) Nåd och sanning ska mötas,
    rättfärdighet och frid
        ska kyssas.
12 Sanning ska växa upp ur jorden
    och rättfärdighet blicka ner
        från himlen.
13 (F) Herren ska ge det som är gott,
    och vårt land ska ge sin gröda.
14 (G) Rättfärdighet ska gå före honom
    och bana väg för hans steg.

Footnotes

  1. 85:5 Upprätta oss   Annan översättning (så Septuaginta): "Omvänd oss".
  2. 85:9 men de får inte gå tillbaka till dårskap   Andra handskrifter (Septuaginta): "till dem som vänder sitt hjärta till honom".