Messiaskungen och hans brud

45 För körledaren, till "Liljorna". En vishetspsalm, en kärlekssång av Koras söner.

(A) Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
        jag säger: Min sång gäller en kung[a].
    Min tunga är en snabb skrivares
        penna.
(B) Skönast är du bland människors barn,
        nåd är utgjuten över dina läppar.
    Därför har Gud välsignat dig
        för evigt.

Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte,
    i din höghet och härlighet.
(C) Dra så segerrik ut i din härlighet
    för sanning, ödmjukhet
        och rättfärdighet.
    Din högra hand ska visa dig
        underbara ting.
Dina pilar är skarpa,
    folken ska falla för dig,
        kungens fiender ska träffas
            i hjärtat.

(D) Gud, din tron består
        i evigheters evighet,
    ditt rikes spira är rättens spira.
(E) Du älskar rättfärdighet
        och hatar orättfärdighet.
    Därför, Gud, har din Gud
        smort dig[b] med glädjens olja
            mer än dina medbröder.
Av myrra, aloe och kassia
        doftar alla dina kläder,
    från elfenbenspalats
        gläder dig strängars klang.
10 (F) Kungadöttrar är bland dina utvalda[c],
    drottningen står vid din högra sida
        i guld från Ofir.

11 (G) Hör, dotter, se och lyssna!
    Glöm ditt folk och din fars hus
12 och låt kungen åtrå din skönhet,
        för han är din herre.
    Böj dig och tillbe honom!
13 (H) Dottern Tyrus kommer med gåvor,
    de rika bland folket
        söker din gunst.

14 (I) Full av härlighet
        är kungadottern där inne,
    av guldbrokad är hennes dräkt.
15 I färggranna[d] kläder
        förs hon till kungen,
    åtföljd av jungfrur,
        hennes väninnor
            som leds in till dig.
16 Med glädje och jubel förs de fram,
    de tågar in i kungens palats.

17 (J) I dina fäders ställe
        ska dina söner komma,
    du[e] ska sätta dem till furstar
        över hela jorden[f].
18 (K) Ditt namn vill jag göra känt
        genom alla släkten.
    Därför ska folken lova dig
        i evigheters evighet.

Footnotes

  1. 45:2 jag säger: Min sång gäller en kung   Annan översättning: "jag framför min sång för kungen".
  2. 45:8 Därför, Gud, har din Gud smort dig   Annan översättning: "Därför har Gud, din Gud, smort dig." Jfr Hebr 1:9, där versen citeras som profetia om Kristus.
  3. 45:10 bland dina utvalda   Annan översättning: "(klädda) i dina skatter".
  4. 45:15 färggranna   Annan översättning: "brokigt vävda" eller "broderade".
  5. 45:17 dina … du   Syftar på kungen, i maskulin form (jfr vers 3-10).
  6. 45:17 jorden   Annan översättning: "landet".