Herrens gärningar mot sitt folk

105 [a]Tacka Herren, åkalla hans namn,
    gör hans gärningar kända
        bland folken!
[b]Sjung till honom, lovsjung honom,
        tala om alla hans under!
Ha er ära i hans heliga namn!
    De som söker Herren
        ska glädja sig av hjärtat.
Fråga efter Herren och hans makt,
    sök alltid hans ansikte.
Tänk på de under han gjort,
    på hans tecken
        och hans muns domar,
ni Abrahams barn, hans tjänare,
    ni Jakobs söner, hans utvalda.

Han är Herren vår Gud,
    över hela jorden når hans domar.
[c]Han minns för evigt sitt förbund,
    i tusen släktled ordet han gett,
[d]förbundet han slöt med Abraham
    och eden han gav till Isak.
10 [e]Han bestämde det
    för Jakob som en lag,
        för Israel som ett evigt förbund:
11 "Till dig ger jag Kanaans land
    som er arvedel och egendom."

12 Då var de en liten skara,
    de var få och främlingar i landet.
13 [f]De vandrade från folk till folk,
    från ett rike till ett annat.
14 [g]Han lät ingen förtrycka dem,
    han straffade kungar
        för deras skull:
15 "Rör inte mina smorda,
    gör inte mina profeter något ont!"

16 [h]Han sände svält över landet
    och lät dem lida brist på bröd,
17 [i]men han sände en man
        framför dem,
    Josef som såldes till slav.
18 [j]Man slog hans fötter i bojor
    och lade järn om hans hals,
19 [k]tills det han sagt slog in
    och Herrens ord
        bevisade hans oskuld.
20 [l]Då släpptes han
        på kungens befallning,
    folkens härskare gav honom fri.
21 [m]Han satte honom till herre
        över sitt hus,
    till härskare över allt han ägde,
22 [n]till att binda[o] hans furstar
        efter sin vilja
    och lära hans äldste vishet.

23 [p]Och Israel kom till Egypten,
    Jakob blev gäst i Hams land.
24 [q]Herren gjorde sitt folk
        mycket fruktsamt,
    starkare[r] än deras fiender.
25 [s]Han vände deras hjärtan
    till att hata hans folk,
        till att handla svekfullt
            mot hans tjänare.

26 [t]Han sände Mose, sin tjänare,
    och Aron som han utvalt.
27 [u]De gjorde hans tecken[v] bland dem
    och under i Hams land.
28 [w]Han sände mörker
        och allt blev mörkt,
    och de stod inte emot[x] hans ord.
29 [y]Han förvandlade deras vatten
        till blod
    och lät deras fisk dö.
30 [z]Deras land vimlade av grodor,
    ända in i deras kungars kamrar.
31 [aa]Han befallde,
    och det kom flugsvärmar
            och mygg
        över hela deras rike.
32 [ab]Han gjorde regnet till hagel
    och sände eldslågor i deras land.
33 Han slog ner deras vinstockar
        och fikonträd
    och knäckte träden i deras rike.
34 [ac]Han befallde,
    och det kom gräshoppor
        och gräshoppslarver
            i oräknelig mängd.
35 De åt upp all grönska i landet,
    slukade grödan på marken.
36 [ad]Han slog allt förstfött i landet,
    förstlingen av all deras livskraft.

37 [ae]Så förde han ut dem
        med silver och guld,
    i hans stammar stapplade ingen.
38 Egypten gladde sig när de drog ut,
    skräck för Israel hade fallit
        över dem.
39 [af]Han bredde ut ett moln till skydd
    och en eld till att lysa i natten.
40 [ag]De bad, och han sände vaktlar
    och mättade dem
        med bröd från himlen.
41 [ah]Han öppnade klippan
        och vattnet flödade,
    det rann i öknen som en ström,
42 för han tänkte på sitt heliga löfte
    till sin tjänare Abraham.

43 Så förde han ut
    sitt folk med fröjd,
        sina utvalda med jubel.
44 [ai]Han gav dem hednafolkens länder,
    det folken förvärvat fick de ärva,
45 [aj]för att de skulle hålla hans lagar
    och följa hans undervisning.
        Halleluja!