FÖRSTA BOKEN

De två vägarna

(A) Salig är den som inte följer
        de gudlösas råd,
    som inte går in på[a] syndares väg
        och sitter bland föraktare,
(B) utan har sin glädje
        i Herrens undervisning[b]
    och begrundar [c]hans ord
        både dag och natt.
(C) Han är som ett träd,
        planterat vid vattenbäckar,
    som bär sin frukt i rätt tid
        och vars löv inte vissnar.
    Och allt han gör, det lyckas väl.

(D) Sådana är inte de gudlösa,
    de är som agnar[d]
        som skingras för vinden.
(E) Därför ska inte de gudlösa
        bestå vid domen,
    inte syndarna
        i de rättfärdigas församling.
(F) Herren känner
        de rättfärdigas väg,
    men de gudlösas väg
        leder till fördärvet.

Footnotes

  1. 1:1 går in på   Annan översättning: "stannar vid".
  2. 1:2 undervisning   Det hebreiska ordet Torá ("lära", "undervisning") syftar på allt som Gud lär och undervisar om i sitt ord.
  3. 1:2 begrundar   Annan översättning: "läser upp" (under antiken läste man även ensam alltid högt).
  4. 1:4 agnar   Det värdelösa skalet runt vetekornet (jfr not till Matt 3:12).