Add parallel Print Page Options

Увереност в Божията защита

62 (A)За първия певец, по Едутун[a]. Давидов псалом.

Душата ми тихо уповава само на Бога,
от Когото е избавлението ми.
(B)Само Той е канара моя и избавление мое,
и прибежище мое; няма много да се поклатя.
(C)Докога всички вие ще нападате човека,
за да го съборите[b] като наведена стена и разклатен плет?
(D)Съветват се само да го тласкат от висотата му;
обичат лъжата;
с устата си благославят, а в сърцето си кълнат. (Села.)
(E)Но ти, о, душо моя, тихо уповавай само на Бога,
защото от Него очаквам помощ.
Само Той е канара моя и избавление мое,
и прибежище мое; няма да се поклатя.
(F)У Бога е избавлението ми и славата ми;
моята силна канара и прибежището ми е в Бога.
(G)Уповавай на Него, народе, по всяко време,
изливайте сърцата си пред Него;
Бог е прибежище за нас. (Села.)
(H)Наистина, нископоставените хора са лъх, а високопоставените – лъжа;
сложени на везни, те се издигат нагоре;
те всички са по-леки от суетата.
10 (I)Не уповавайте на насилие
и не се надявайте суетно на грабителство;
ако изникне богатство, не прилепяйте към него сърцето си.
11 (J)Едно нещо каза Бог, да! Две неща чух –
че силата принадлежи на Бога
12 (K)и че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта;
защото Ти даваш на всеки според делото му.

Footnotes

  1. 62:1 Вж. 1 Лет. 25:1, 3.
  2. 62:3 От евр. убиете.