Add parallel Print Page Options

Истинско поклонение на Бога

50 (A)Асафов[a] псалом.

Господ Бог Йехова е говорил и призовал земята
от изгряването на слънцето до залязването му.
(B)От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
(C)Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи;
ще има пред Него огън поглъщащ
и около Него силна буря.
(D)Ще призове небесата отгоре
и земята, за да съди народа Си, като казва:
(E)Съберете Ми Моите светии,
които сключиха с Мене завет с жертви.
(F)И небесата ще известят правдата Му,
защото сам Бог е съдия. (Села.)
(G)Слушайте, народе Мой, и ще говоря –
Израилю, и ще заявя пред тебе:
Бог, твоят Бог съм Аз.
(H)Не искам да те изоблича поради жертвите ти,
нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене;
(I)не искам да приема теле от къщата ти,
нито козли от стадата ти;
10 защото Мои са всички горски зверове
и добитъкът, който е по хиляди хълмове.
11 Познавам всички планински птици
и полските зверове са в ума Ми.
12 (J)Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе;
защото Моя е вселената и всичко, което има в нея.
13 Ще ям ли Аз месо от телета?
Ще пия ли кръв от козли?
14 (K)Принеси на Бога жертва на хваление
и изпълни на Всевишния оброците си;
15 (L)и Ме призови в ден на напаст;
и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.
16 Но на нечестивия Бог казва:
Какво правиш ти, та разгласяваш Моите наредби
и разказваш завета Ми с устата си,
17 (M)тъй като сам ти мразиш поука
и хвърляш зад себе си Моите думи?
18 (N)Ако видиш крадец, тичаш с него
и с прелюбодейците участваш.
19 (O)Предаваш устата си на зло
и езикът ти устройва коварство.
20 Като седиш, говориш против брат си;
засяваш навред клетвата против сина на майка си.
21 (P)Понеже си сторил това и Аз премълчах,
ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе;
но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.
22 (Q)И така, разсъдете за това вие, които забравяте Бога,
да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
23 (R)Който принася жертва на хвала, той Ме прославя;
и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.

Покаен псалом – изповед и опрощение

51 (S)За първия певец, псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него, след като той беше влязъл при Витсавее[b].

Смили се над мене, Боже, според милосърдието Си;
според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.
(T)Измий ме съвършено от беззаконието ми
и ме очисти от греха ми.
(U)Защото престъплението си аз признавам
и грехът ми е винаги пред мене.
(V)Пред Тебе, само пред Тебе съгреших,
и пред Тебе сторих това зло;
признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
и да излезеш непорочен, когато съдиш.
(W)Ето, родих се в нечестие
и в грях ме зачена майка ми.
(X)Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми.
(Y)Поръси ме с исоп и ще бъда чист;
измий ме и ще стана по-бял от сняг.
(Z)Дай ми да чуя радост и веселие,
за да се зарадват костите, които си строшил.
(AA)Отвърни лицето Си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи.
10 (AB)Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
и дух постоянен обновявай вътре в мене,
11 (AC)да не ме отхвърлиш от присъствието Си,
нито да отнемеш от мене Святия Си Дух.
12 (AD)Върни ми радостта на спасението Си;
и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.
13 Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища
и грешници ще се обърнат към Теб.
14 (AE)Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми;
и езикът ми ще пее високо за Твоята правда.
15 Господи, отвори устните ми;
и устата ми ще разгласяват Твоята хвала.
16 (AF)Защото не искаш да Ти принеса жертва;
всеизгаряния не са Ти угодни.
17 (AG)Жертви на Бога са дух съкрушен;
сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
18 Стори добро на Сион според благоволението Си;
съгради стените на Йерусалим.
19 (AH)Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда,
в приноси и всеизгаряния;
тогава ще принасят телета на жертвеника Ти.

Божието осъждение и милост

52 (AI)За първия певец, Давидова поука, когато беше дошъл едомецът Доик при Саул и му беше казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща[c].

Защо се хвалиш със злобата, силни човече?
Милостта Божия пребъдва до века.
(AJ)Езикът ти, като действа коварно,
подобно на остър бръснач, измисля нечестие.
(AK)Обичаш злото повече от доброто
и да лъжеш – повече, отколкото да говориш правда. (Села.)
Обичаш всички гибелни думи и измамливия език.
(AL)Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем,
ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти
и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)
(AM)А праведните, като видят това, ще се убоят
и ще му се присмеят и кажат:
(AN)Ето човек, който не направи Бога своя крепост,
а уповаваше на многото си богатство
и се закрепваше в нечестието си.
(AO)А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом;
уповавам на Божията милост от века и до века.
(AP)Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;
и пред Твоите светии ще призовавам името Ти,
защото е благо.

Човекът без Бога

53 (AQ)За първия певец, по боледуването му, Давидово поучение.

Безумният каза в сърцето си: Няма Бог.
Поквариха се хората и сториха гнусно беззаконие;
няма кой да прави добро.
(AR)Бог надникна от небето над човешките синове,
за да види има ли някой разумен,
който да търси Бога.
Всеки един от тях се обърна назад; всички заедно се развратиха;
няма кой да прави добро, няма нито един.
(AS)Без разум ли са онези, които беззаконстват,
които изпояждат народа ми, както ядат хляб,
и не призовават Бога?
(AT)Нападна ги голям страх там, където нямаше страх;
защото Бог разпръсна костите на възпротивяващите се против тебе;
посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли.
(AU)Дано дойде от Сион избавление за Израил!
Когато Бог върне Своя народ от плен,
тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

Молитва за защита от врагове

54 За първия певец, на струнни инструменти, Давидово поучение, когато зифеяните дойдоха и казаха на Саул: Ето, Давид се крие между нас[d].

Боже, избави ме чрез името Си
и в силата Си ме съди.
Боже, слушай молитвата ми,
внимавай в думите на устата ми,
(AV)защото чужденци се повдигнаха против мен
и насилници търсят душата ми;
не поставиха Бога пред себе си. (Села.)
(AW)Ето, Бог ми помага;
Господ е от онези, които подкрепят душата ми.
(AX)Той ще въздаде злото върху неприятелите ми;
според Твоята вярност – изтреби ги;
(AY)доброволно ще Ти принеса жертва;
ще славословя името Ти, Господи, защото е благо.
(AZ)Защото си ме избавил от всяко утеснение;
и окото ми е видяло повалянето на неприятелите ми.

Молитва на предаден от приятели

55 За първия певец, на струнни инструменти. Давидово поучение.

Послушай, Боже, молитвата ми.
И не се крий от молбата ми.
(BA)Внимавай в мен и ми отговори.
Безпокоя се в тъгата си и стена –
(BB)поради гласа на неприятеля,
поради притеснението на нечестивия;
защото приписват на мене беззаконие
и с гняв враждуват против мене.
(BC)Сърцето ми тъжи дълбоко в мен
и смъртен ужас ме нападна;
страх и трепет ме връхлетяха
и ужас ме потопи.
И казах: Дано да имах криле като на гълъба!
Щях да отлетя и да си почина.
Ето, щях да бягам надалеч,
щях да живея в пустинята.
(Села.)
Щях да ускоря бягането си
надалеч от вихъра и от бурята.
(BD)Опропасти ги, Господи, и раздели съвета[e] им;
защото видях насилие и разпри в града.
10 Денем и нощем го обикалят по стените му
и беззаконие и зло има сред него;
11 нечестие има в него;
угнетение и измама не се отдалечават от улиците му.
12 (BE)Понеже не беше неприятел, който ме укори –
това бих претърпял, –
нито беше онзи, който ме мразеше, който се повдигна против мене –
тогава бих се скрил от него,
13 (BF)а ти, човек, равен на мене,
другар мой и мой близък приятел.
14 (BG)Заедно разговаряхме сладко,
с множеството ходехме в Божия дом.
15 Нека дойде ненадейно смърт на тях,
нека слязат живи в преизподнята;
защото в жилищата им и в сърцата им има злодеяние.
16 Но аз към Бога ще извикам;
и Господ ще ме избави.
17 (BH)Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена;
и Той ще чуе гласа ми.
18 (BI)Ще избави душата ми и ще я успокои от битката, развихрила се против мене;
защото мнозина са с мене.
19 (BJ)Бог, Който се е възцарил преди вековете,
ще чуе и ще ги съкруши (Села.),
ще съкруши хората, които неизменимо[f]
не се боят от Бога.
20 (BK)Всеки един от тях протяга ръце против онези, които са в мир с него;
нарушава съюза си.
21 (BL)Устата му са по-мазни от масло,
но в сърцето му има война;
думите му са по-меки от дървено масло,
но пак са оголени саби.
22 (BM)Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре;
никога няма да допусне да се поклати праведният.
23 (BN)Но Ти, Боже, ще ги сведеш в гибелния ров;
мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината от дните си;
а аз ще уповавам на Тебе.

Упование в Бога за избавление

56 (BO)За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет[g].

Смили се над мене, Боже, защото човек иска да ме погълне;
всеки ден, като воюва, ме притеснява.
(BP)Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат;
защото мнозина са онези, които с гордост воюват против мене.
Когато съм в страх,
на Тебе ще уповавам.
(BQ)Чрез Бога ще хваля думите Му;
на Бога уповавам; няма да се боя;
какво ще ми стори човек[h]?
Всеки ден изопачават думите ми;
всичките им помисли са за зло против мене.
(BR)Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми,
сякаш причакват душата ми.
Ще се избавят ли чрез беззаконието?
Боже, повали с гняв тези племена.
(BS)Ти си преброил скитанията ми;
сложи сълзите ми в съда Си;
не са ли те записани в Твоята книга?
(BT)Тогава ще се върнат неприятелите ми назад в деня, когато Те призова;
това зная, защото Бог е с мене.
10 (BU)Чрез Бога ще хваля думите Му;
чрез Господа ще хваля думите Му.
11 На Бога уповавам; няма да се боя;
какво ще ми стори човек?
12 Върху мене, Боже, са моите към Теб оброци;
ще Ти принеса благодарствени приноси.
13 (BV)Понеже си избавил душата ми от смърт,
няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване,
за да ходя пред Бога в светлината на живите?

Молитва за помощ

57 (BW)За първия певец, по „Не разорявай!“. Песен на Давид, когато побегна от Сауловото лице в пещерата[i].

Смили се над мене, о Боже, смили се над мене,
защото при Тебе прибягва душата ми.
Да! Под сянката на Твоите криле ще се скрия,
докато преминат тези бедствия.
(BX)Ще викам към Всевишния Бог,
към Бога, Който действа за мене.
(BY)Ще прати от небесата и ще ме избави,
когато ме укорява онзи, който иска да ме погълне. (Села.)
Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.
(BZ)Душата ми е сред лъвове;
лежа между пламнали хора,
между човешки синове, чиито зъби са копия и стрели
и чийто език е остър меч.
(CA)Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
(CB)Мрежи приготвиха за стъпките ми;
душата ми се е навела;
изкопаха яма пред мене;
те сами паднаха в нея. (Села.)
(CC)Непоколебимо е сърцето ми,
Боже, непоколебимо е сърцето ми;
ще пея, а още ще славословя.
(CD)Събуди се, душо моя[j];
събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.
(CE)Ще Те хваля, Господи, между племената;
ще Те славословя между народите.
10 (CF)Защото Твоята милост е велика дори до небесата
и Твоята вярност – до облаците.
11 (CG)Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.

Божествен съд над земните съдии

58 За първия певец, по „Не разорявай!“. Давидова песен.

Наистина с мълчание ли изказвате правда?
Праведно ли съдите, човешки синове?
(CH)Не! В сърцето си вие вършите неправди,
претегляте насилието на ръцете си по земята.
(CI)Още от рождението си нечестивите се отстраняват;
заблуждават, като говорят лъжи, щом се родят.
(CJ)Ядът им е като змийска отрова;
приличат на глухата аспида, който запушва ушите си
и не иска да чуе гласа на заклинателите,
колкото изкусно и да заклинат.
(CK)Боже, счупи зъбите им в устата им;
Господи, строши челюстите на младите лъвове.
(CL)Нека се излеят като води, които оттичат;
когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.
(CM)Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява;
като пометнато на жена, нека не видят слънцето.
(CN)Преди да усетят котлите ви огъня от тръните,
сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.
10 (CO)Праведният ще се зарадва, когато види възмездието;
ще измие краката си в кръвта на нечестивия;
11 (CP)така че всеки ще казва: Наистина има награда за праведния;
наистина има Бог, Който съди земята.

Молитва за избавление

59 (CQ)За първия певец, по „Не разорявай!“. Песен на Давид, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която беше Давид, за да го убият[k].

Избави ме от неприятелите ми, Боже мой;
сложи ме нависоко от онези, които се надигат против мене.
Избави ме от онези, които вършат беззаконие,
и ме спаси от кръвопийци.
(CR)Защото, ето, причакват, за да уловят душата ми;
силните се събират против мене,
не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.
(CS)Без да има у мене вина, тичат и се готвят;
събуди се да ме посрещнеш и виж.
Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев,
стани, за да посетиш всички народи;
не показвай милост към никого от нечестивите престъпници. (Села.)
(CT)Вечер се връщат,
вият като кучета и обикалят града.
(CU)Ето, те бълват думи с устата си;
мечове има в устните им,
понеже, казват те: Кой слуша?
(CV)Но Ти, Господи, ще им се присмееш,
ще се поругаеш над всички тези народи.
(CW)О, Сило моя, на Тебе ще се надявам,
защото Бог ми е крепост.
10 (CX)Милостивият мой Бог ще ме изпревари;
Бог ще ме удостои да видя повалянето на онези, които ме причакват.
11 (CY)Не ги убивай, да не би да забрави това моят народ;
разпръсни ги със силата Си
и ги свали, Господи, защитнико наш.
12 (CZ)Поради греха на устата си, поради думите на устните си
нека бъдат уловени в гордостта си,
също и поради клетвата и лъжата, която говорят.
13 (DA)Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече;
и нека се научат, че Бог господства в Яков
и до краищата на земята. (Села.)
14 (DB)Нека се връщат вечер,
нека вият като кучета и нека обикалят града;
15 (DC)нека се скитат за храна;
и ако не се наситят, нека прекарат нощта ненаситени.
16 А аз ще пея за Твоята сила.
Да! На ранина високо ще славословя Твоята милост;
защото Ти си ми станал крепост
и прибежище в деня на бедствието ми.
17 (DD)О, Сило моя, на Тебе ще пея хваление,
защото Ти, Боже, милостиви мой Бог,
си крепост моя.

Молитва за избавление на Израил

60 (DE)За първия певец, по лалето на свидетелството. Песен на Давид за поучение, когато воюваше против средоречна Сирия и совска Сирия, Йоав се върна и порази дванадесет хиляди едомци в Долината на солта[l].

Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни;
разгневил си се; възвърни ни.
(DF)Потресъл си земята, разпукнал си я;
изцели проломите ѝ, защото тя е разклатена.
(DG)Показал си на народа Си мъчителни неща;
напоил си ни с вино до омайване.
(DH)Дал си знаме на онези, които се боят от Тебе,
за да се развява, защото е истината. (Села.)
(DI)За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси с десницата Си и ни послушай.
(DJ)Бог говорѝ със светостта Си; затова аз ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
(DK)мой е Галаад, мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата ми,
Юда е скиптър мой;
(DL)Моав е умивалникът ми,
на Едом ще хвърля обувката си;
възклицавай за мене, филистимска земьо!
Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
10 (DM)Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил
и не излизаш вече, о, Боже, с войските ни?
11 (DN)Помогни ни срещу противника,
защото суетно е човешкото избавление.
12 (DO)Чрез Бога ще вървим смело,
защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.

Footnotes

 1. 50:1 Вж. 1 Лет. 15:17; 25:2; 2 Лет. 29:3.
 2. 51:1 2 Цар. 11:2-4; 12:1-9.
 3. 52:1 1 Цар. 21:7; 22:9.
 4. 54:1 1 Цар. 23:19; 26:1.
 5. 55:9 От евр. езика.
 6. 55:19 От евр. нямат изменения и.
 7. 56:1 1 Цар. 21:10-15.
 8. 56:4 От евр. плът.
 9. 57:1 1 Цар. 21:1; 24:3. Пс. 142, надписът.
 10. 57:8 От евр. славо моя.
 11. 59:1 1 Цар. 19:11.
 12. 60:1 2 Цар. 8:3,13; 1 Лет. 18:3, 12.