Add parallel Print Page Options

Божията добрина и справедливост

36 (A)За първия певец. Псалом на Господния

слуга Давид.
Беззаконието на нечестивия свидетелства[a] на вътрешното ми сърце,
че пред очите му няма страх от Бога.
(B)Защото той се лъже в своите си очи,
че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.
(C)Думите на устата му са беззаконие и измама;
той не иска да бъде разумен, за да прави добро.
(D)Беззаконие измисля на леглото си;
застава на недобър път; злото не мрази.
(E)Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
верността Ти – до облаците;
(F)правдата Ти е като великолепните планини;
отсъжданията Ти са голяма бездна;
Ти, Господи, запазваш хора и животни.
(G)Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките синове прибягват под покрова на крилете Ти.
(H)Ще се напоят от най-доброто[b] на дома Ти
и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
(I)Защото в Теб е изворът на живота,
в Твоята светлина ще видим светлина.
10 (J)Простирай милосърдието Си към онези, които Те познават,
и правдата Си – към онези, които са с право сърце.
11 Нека не дойде против мене кракът на горделивите,
нито ръката на нечестивите да ме поклати.
12 (K)Там паднаха онези, които вършат беззаконие;
повалиха се и няма да могат да станат.

Footnotes

  1. 36:1 От евр. говори.
  2. 36:8 От евр. тлъстината.