Add parallel Print Page Options

Ang Ginoo kag ang Pinili Niya nga Hari

110 Nagsiling ang Ginoo sa akon Ginoo,[a]
“Pungko diri sa akon tuo hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 110:1 Ginoo: ukon, agalon (nga amo ang hari). Ini nga bersikulo gin-aplikar sa kay Cristo sa Bag-o nga Kasugtanan (tan-awa ang Mat. 22:41-44; Mar. 12:35-37).