A A A A A
Bible Book List

Prva poslanica Korinćanima 15 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Kristovo uskrsnuće

15 Podsjećam vas, braćo, na Evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kojemu i stojite. Po njemu se i spasavate, ako se čvrsto držite riječi koju vam navijestih; osim ako uzalud povjerovaste. Jer vam najprije predadoh što i primih:

da Krist umrije za naše grijehe - po Pismima,
i da bi pokopan,
i da treći dan bi uskrišen - po Pismima,
i da se ukaza Kefi, a zatim Dvanaestorici.

Potom se jednom ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina, od kojih većina još i sada živi, a neki usnuše. Potom se ukaza Jakovu, zatim svim apostolima. A posljednjem se od sviju ukaza i meni kao nedonoščetu. Doista, ja sam najmanji među apostolima, i nisam dostojan ni zvati se apostolom jer progonih crkvu Božju. 10 Ali sam milošću Božjom to što jesam, i milost njegova prema meni nije bila zaludna, jer sam se trudio više od njih sviju - ali ne ja, nego milost Božja koja je sa mnom. 11 Dakle, bilo ja ili oni, tako propovijedamo i tako uzvjerovaste.

Uskrsnuće mrtvih

12 No ako se propovijeda da je Krist uskrišen od mrtvih, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? 13 Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrišen. 14 A ako Krist nije uskrišen, zaludno je onda i naše propovijedanje, zaludna je i vaša vjera. 15 I zatečeni smo kao lažni svjedoci Božji, jer smo svjedočili protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio, ako uistinu mrtvi ne uskrsavaju. 16 Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrišen. 17 A ako Krist nije uskrišen, uzaludna je vaša vjera - još ste u svojim grijesima. 18 Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. 19 A ako se samo u ovome životu u Krista nadamo, bjedniji smo od svih ljudi.

20 Ali sad: Krist je uskrišen od mrtvih, prvina usnulih. 21 Budući, naime, da je po čovjeku smrt, po čovjeku je i uskrsnuće od mrtvih. 22 Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti. 23 Ali svatko u svojem redu: prvina Krist, potom oni koji su Kristovi, o njegovu dolasku, 24 a zatim - svršetak, kad bude predao kraljevstvo Bogu i Ocu, nakon što uništi svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. 25 Jer on treba kraljevati »dok ne položi sve neprijatelje pod noge svoje«. 26 Posljednji je neprijatelj koji će biti uništen smrt, 27 jer »sve podloži pod noge njegove«. A kad kaže »sve je podloženo«, jasno je - sve osim Onoga koji mu je sve podložio. 28 A kad mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti Onomu koji mu je sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

29 Što će onda postići oni koji se krštavaju za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskrsavaju, što se krštavaju za njih? 30 Što se onda i mi svaki čas izlažemo pogiblima? 31 Svakoga dana umirem, tako mi vaše slave, braćo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našemu![a] 32 Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskrsavaju, »jedimo i pijmo, jer nam je sutra umrijeti«. 33 Ne varajte se: »Loša druženja kvare dobre običaje.« 34 Otrijeznite se pravo i ne griješite, jer neki nemaju znanja o Bogu. Kažem to na vašu sramotu.

O uskrsnuću

35 Ali će netko reći: »Kako uskrsavaju mrtvi? I s kakvim tijelom dolaze?« 36 Bezumniče! Ono što ti siješ, ne oživljuje ako ne umre. 37 I ono što siješ, ne siješ tijelo koje će nastati, nego golo zrno, bilo pšenice ili čega drugoga. 38 A Bog mu daje tijelo kakvo ushtjedne, i to svakomu od sjemenja njegovo tijelo. 39 Nije svako tijelo isto tijelo: drugo je tijelo čovječje, a drugo tijelo stoke; drugo pak tijelo ptičje, a drugo riblje. 40 Ima i tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. 41 Drugi je sjaj sunca, i drugi sjaj mjeseca, i drugi zvijezda; jer se i zvijezda od zvijezde razlikuje u sjaju. 42 Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsuje u neraspadljivosti; 43 sije se u sramoti, uskrsuje u slavi; sije se u slabosti, uskrsuje u sili; 44 sije se tijelo naravno, uskrsuje tijelo duhovno. Ako postoji tijelo naravno, postoji i duhovno. 45 Tako je i pisano: »Prvi čovjek, Adam, postade duša živa«, a posljednji Adam - duh životvorni. 46 Ali nije prvo duhovno, nego naravno, a zatim duhovno. 47 Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek - od neba.[b] 48 Kakav je zemljani, takvi su i zemljani; a kakav je nebeski, takvi su i nebeski. 49 I kao što ponijesmo sliku zemljanoga, tako ćemo nositi sliku nebeskoga. 50 A ovo vam kažem, braćo: Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost. 51 Evo vam kazujem tajnu: Nećemo svi usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti, 52 u hipu, u tren oka, na posljednju trublju. Doista, zatrubit će - i mrtvi će biti uskrišeni neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53 Jer se ovo raspadljivo treba odjenuti neraspadljivošću i ovo se smrtno odjenuti besmrtnošću. 54 A kad se ovo raspadljivo odjene neraspadljivošću, i ovo smrtno odjene besmrtnošću, onda će se ostvariti napisana riječ: »Pobjeda proguta smrt. 55 Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?« 56 Žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon. 57 Bogu pak hvala koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu. 58 Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi. Izobilujte uvijek u djelu Gospodnjem, znajući da vaš trud u Gospodinu nije zaludan.

Footnotes:

  1. 1Kor 15,31 »braćo« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  2. 1Kor 15,47 Ispred »od neba«, neki rukopisi dodaju: »Gospodin«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes