A A A A A
Bible Book List

Prva Ivanova poslanica 4 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Duh Božji i duh Antikristov

Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet. Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je; a svaki duh koji ne ispovijeda toga Isusa nije od Boga. Takav je onda duh Antikristov, o kome ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu.[a]

Vi ste pak od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer veći je Onaj koji je u vama negoli onaj koji je u svijetu. Oni su od svijeta, stoga od svijeta govore i svijet ih sluša. Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo duha istine i duha zablude.

Bog je ljubav

Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga; i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne poznaje Boga, jer Bog je ljubav. U ovome se u nama očitovala ljubav Božja: Bog je Sina svojega jedinorođenoga poslao u svijet da živimo po njemu. 10 U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego da je On ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. 11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, dužni smo i mi ljubiti jedni druge.

12 Boga nitko nikad nije gledao; ako ljubimo jedni druge, Bog u nama ostaje, i ljubav je njegova u nama savršena. 13 Po ovome znamo da ostajemo u Njemu i On u nama: dao nam je od svojega Duha. 14 I mi smo gledali i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. 16 I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima spram nas i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog ostaje u njemu. 17 U ovome se ljubav u nama usavršila, što možemo imati pouzdanje na Dan sudnji, jer kakav je On, takvi smo i mi u ovome svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav protjeruje strah; jer strah se tiče kazne i tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo, jer je On prvi ljubio nas.[b]

20 Ako tko rekne: »Ljubim Boga«, a mrzi svojega brata, lažac je; jer tko ne ljubi svojega brata kojega vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. 21 I ovu zapovijed imamo od Njega: tko ljubi Boga, da ljubi i svojega brata.

Footnotes:

  1. 1Iv 4,3 Neki rukopisi donose umetak iza »Isusa«: »Krista, da je u tijelu došao«.
  2. 1Iv 4,19 Umjesto »Mi ljubimo«, neki rukopisi imaju: »Mi ga ljubimo«, a drugi: »Mi ljubimo Boga«, »Mi dakle ljubimo«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes