A A A A A
Bible Book List

Prvý List Solúnčanom 5 Nádej pre kazdého (NPK)

Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia.

Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci.

Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí," vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej.

Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy.

Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní. Čakajte a buďte triezvi.

Noc je čas spáčov a opilcov.

Ale my, ktorí žijeme vo svetle, zostaňme triezvi, chránení pancierom viery a lásky a prilbou radostnej nádeje záchrany.

Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista.

10 On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie.

11 Preto sa navzájom povzbudzujte a vychovávajte sa, ako ste to robili doposiaľ.

Pokyny pre cirkev

12 Milí bratia, žiadame vás, aby ste si vážili svojich predstavených v cirkvi, ktorí sa pre vás namáhajú a napomínajú vás.

13 Veľmi si ich vážte a milujte ich, veď vám slúžia. A medzi sebou žite v pokoji.

14 Neporiadnych napomínajte, malomyseľných povzbudzujte, ujímajte sa slabých a so všetkými majte trpezlivosť.

15 Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom.

16 Buďte radostní,

17 neochabujte v modlitbách

18 a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi.

19 Neuhášajte Božieho Ducha,

20 nepohŕdajte tými, ktorí majú prorocký dar.

21 Skúmajte každé ich slovo, a ak je pravdivé, prijmite ho.

22 Zlého sa chráňte v každej podobe.

Srdečné pozdravy

23 Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvätí pre seba. Vášho ducha, dušu aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu.

24 Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás akiste urobí, ako vám sľúbil.

25 Bratia, aj vy sa modlite za nás.

26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.

27 A všetkým dajte prečítať tento list, je to moje želanie a vaša povinnosť pred Pánom.

28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je stále s vami.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

1 Thessalonians 5 New International Version (NIV)

The Day of the Lord

Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape.

But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. 10 He died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with him. 11 Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.

Final Instructions

12 Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. 13 Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. 14 And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. 15 Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.

16 Rejoice always, 17 pray continually, 18 give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

19 Do not quench the Spirit. 20 Do not treat prophecies with contempt 21 but test them all; hold on to what is good, 22 reject every kind of evil.

23 May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 24 The one who calls you is faithful, and he will do it.

25 Brothers and sisters, pray for us. 26 Greet all God’s people with a holy kiss. 27 I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters.

28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes