A A A A A
Bible Book List

Pregethwr 7 Beibl William Morgan (BWM)

Gwell yw enw da nag ennaint gwerthfawr; a dydd marwolaeth na dydd genedigaeth.

Gwell yw myned i dŷ galar, na myned i dŷ gwledd: canys hynny yw diwedd pob dyn; a’r byw a’i gesyd at ei galon. Gwell yw dicter na chwerthin: canys trwy dristwch yr wynepryd y gwellheir y galon. Calon doethion fydd yn nhŷ y galar; ond calon ffyliaid yn nhŷ llawenydd. Gwell yw gwrando sen y doeth, na gwrando cân ffyliaid. Canys chwerthiniad dyn ynfyd sydd fel clindarddach drain dan grochan. Dyma wagedd hefyd.

Yn ddiau trawsedd a ynfyda y doeth, a rhodd a ddifetha y galon. Gwell yw diweddiad peth na’i ddechreuad: gwell yw y dioddefgar o ysbryd na’r balch o ysbryd. Na fydd gyflym yn dy ysbryd i ddigio: oblegid dig sydd yn gorffwys ym mynwes ffyliaid. 10 Na ddywed, Paham y bu y dyddiau o’r blaen yn well na’r dyddiau hyn? canys nid o ddoethineb yr wyt yn ymofyn am y peth hyn.

11 Da yw doethineb gydag etifeddiaeth: ac o hynny y mae elw i’r rhai sydd yn gweled yr haul. 12 Canys cysgod yw doethineb, a chysgod yw arian: ond rhagoriaeth gwybodaeth yw bod doethineb yn rhoddi bywyd i’w pherchennog. 13 Edrych ar orchwyl Duw: canys pwy a all unioni y peth a gamodd efe? 14 Yn amser gwynfyd bydd lawen; ond yn amser adfyd ystyria: Duw hefyd a wnaeth y naill ar gyfer y llall, er mwyn na châi dyn ddim ar ei ôl ef. 15 Hyn oll a welais yn nyddiau fy ngwagedd: y mae un cyfiawn yn diflannu yn ei gyfiawnder, ac y mae un annuwiol yn estyn ei ddyddiau yn ei ddrygioni. 16 Na fydd ry gyfiawn; ac na chymer arnat fod yn rhy ddoeth: paham y’th ddifethit dy hun? 17 Na fydd ry annuwiol; ac na fydd ffôl: paham y byddit farw cyn dy amser? 18 Da i ti ymafael yn hyn; ac oddi wrth hyn na ollwng dy law: canys y neb a ofno Dduw, a ddaw allan ohonynt oll. 19 Doethineb a nertha y doeth, yn fwy na deg o gedyrn a fyddant yn y ddinas. 20 Canys nid oes dyn cyfiawn ar y ddaear a wna ddaioni, ac ni phecha. 21 Na osod dy galon ar bob gair a ddyweder; rhag i ti glywed dy was yn dy felltithio. 22 Canys llawer gwaith hefyd y gŵyr dy galon, ddarfod i ti dy hun felltithio eraill.

23 Hyn oll a brofais trwy ddoethineb: mi a ddywedais, Mi a fyddaf ddoeth; a hithau ymhell oddi wrthyf. 24 Y peth sydd bell a dwfn iawn, pwy a’i caiff? 25 Mi a droais â’m calon i wybod, ac i chwilio, ac i geisio doethineb, a rheswm; ac i adnabod annuwioldeb ffolineb, sef ffolineb ac ynfydrwydd: 26 Ac mi a gefais beth chwerwach nag angau, y wraig y mae ei chalon yn faglau ac yn rhwydau, a’i dwylo yn rhwymau: y neb sydd dda gan Dduw, a waredir oddi wrthi hi; ond pechadur a ddelir ganddi. 27 Wele, hyn a gefais, medd y Pregethwr, wrth chwilio o’r naill beth i’r llall, i gael y rheswm; 28 Yr hwn beth eto y chwilia fy enaid amdano, ac ni chefais: un gŵr a gefais ymhlith mil; ond un wraig yn eu plith hwy oll nis cefais. 29 Wele, hyn yn unig a gefais; wneuthur o Dduw ddyn yn uniawn: ond hwy a chwiliasant allan lawer o ddychmygion.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Ecclesiastes 7 New International Version (NIV)

Wisdom

A good name is better than fine perfume,
    and the day of death better than the day of birth.
It is better to go to a house of mourning
    than to go to a house of feasting,
for death is the destiny of everyone;
    the living should take this to heart.
Frustration is better than laughter,
    because a sad face is good for the heart.
The heart of the wise is in the house of mourning,
    but the heart of fools is in the house of pleasure.
It is better to heed the rebuke of a wise person
    than to listen to the song of fools.
Like the crackling of thorns under the pot,
    so is the laughter of fools.
    This too is meaningless.

Extortion turns a wise person into a fool,
    and a bribe corrupts the heart.

The end of a matter is better than its beginning,
    and patience is better than pride.
Do not be quickly provoked in your spirit,
    for anger resides in the lap of fools.

10 Do not say, “Why were the old days better than these?”
    For it is not wise to ask such questions.

11 Wisdom, like an inheritance, is a good thing
    and benefits those who see the sun.
12 Wisdom is a shelter
    as money is a shelter,
but the advantage of knowledge is this:
    Wisdom preserves those who have it.

13 Consider what God has done:

Who can straighten
    what he has made crooked?
14 When times are good, be happy;
    but when times are bad, consider this:
God has made the one
    as well as the other.
Therefore, no one can discover
    anything about their future.

15 In this meaningless life of mine I have seen both of these:

the righteous perishing in their righteousness,
    and the wicked living long in their wickedness.
16 Do not be overrighteous,
    neither be overwise—
    why destroy yourself?
17 Do not be overwicked,
    and do not be a fool—
    why die before your time?
18 It is good to grasp the one
    and not let go of the other.
    Whoever fears God will avoid all extremes.[a]

19 Wisdom makes one wise person more powerful
    than ten rulers in a city.

20 Indeed, there is no one on earth who is righteous,
    no one who does what is right and never sins.

21 Do not pay attention to every word people say,
    or you may hear your servant cursing you—
22 for you know in your heart
    that many times you yourself have cursed others.

23 All this I tested by wisdom and I said,

“I am determined to be wise”
    but this was beyond me.
24 Whatever exists is far off and most profound—
    who can discover it?
25 So I turned my mind to understand,
    to investigate and to search out wisdom and the scheme of things
and to understand the stupidity of wickedness
    and the madness of folly.

26 I find more bitter than death
    the woman who is a snare,
whose heart is a trap
    and whose hands are chains.
The man who pleases God will escape her,
    but the sinner she will ensnare.

27 “Look,” says the Teacher,[b] “this is what I have discovered:

“Adding one thing to another to discover the scheme of things—
28     while I was still searching
    but not finding—
I found one upright man among a thousand,
    but not one upright woman among them all.
29 This only have I found:
    God created mankind upright,
    but they have gone in search of many schemes.”

Footnotes:

  1. Ecclesiastes 7:18 Or will follow them both
  2. Ecclesiastes 7:27 Or the leader of the assembly
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes