A A A A A
Bible Book List

Poslanica Jude apostola Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Naslov i pozdrav

Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, onima u Bogu Ocu ljubljenima, te u Isusu Kristu sačuvanima - pozvanima:[a] milosrđe vam se, i mir i ljubav umnožili!

Povod

Ljubljeni, premda vam svom revnošću nastojim pisati o našem zajedničkom spasenju, osjetih potrebu napisati vam da vas ohrabrim da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.[b] Jer se među vas ušuljaše neki ljudi koji su još odavna zapisani za ovaj sud, bezbožnici, koji milost Boga našega preokreću u razvratnost i niječu jedinoga Gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.[c]

Starozavjetni primjeri

Želim vas pak podsjetiti, premda sve to već znadete, da je Gospodin, izbavivši jednom narod iz zemlje egipatske, pogubio potom one koji ne povjerovaše.[d] I anđele, koji ne sačuvaše svojega glavarstva nego ostaviše svoje obitavalište, sačuvao je za sud velikoga Dana u vječnim okovima, pod mrakom; kao što i Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji se kao i oni podadoše bludu i prionuše za drugom pÜti, stoje za primjer ispaštajući kaznu vječnoga ognja.

Grijeh i propast krivih učitelja

Ali isto tako i ti sanjari kaljaju tijelo, odbacuju Gospodstvo i pogrđuju Slave. A Mihael, arkanđeo, kad se sporeći s đavlom prepirao oko Mojsijeva tijela, ne usudi se protiv njega iznijeti pogrdan sud, nego reče: »Presudio ti Gospodin!« 10 A ovi pogrđuju ono što ne poznaju, a ono što shvaćaju vođeni nagonom kao nerazumne životinje, u tom se upropašćuju. 11 Jao njima! Jer putem Kajinovim pođoše i zabludi se Balaamovoj za plaću prepustiše i u pobuni Korahovoj propadoše. 12 Ti su podvodne hridine na vašim agapama, bez poštovanja se s vama gosteći i sebe napasajući; bezvodni oblaci vjetrima raznošeni, kasnojesenska stabla, besplodna, iskorijenjena - dvaput mrtva; 13 bijesni morski vali što ispjenjuju svoje sramote, zvijezde lutalice za koje se zauvijek čuva najdublji mrak.

14 A o njima je prorekao i Henok, sedmi od Adama, govoreći: »Gle, dođe Gospodin sa svojim svetim desettisućama, 15 da izvrši sud nad svima i pokara svakoga za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše i za sve teške riječi što ih bezbožni grješnici protiv Njega izgovoriše.«

16 To su mrmljavci, nezadovoljnici koji se povode za svojim požudama i usta im bahato govore ulagujući se u lice poradi koristoljublja.

Očuvajte se u Božjoj ljubavi!

17 A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što su ih prorekli apostoli Gospodina našega Isusa Krista, 18 koji vam govorahu: »U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za svojim bezbožnim požudama.« 19 To su razdornici, oni koji su sjetilni; Duha nemaju.

20 Vi pak, ljubljeni, nadograđujte se na svojoj presvetoj vjeri i molite se u Duhu Svetomu. 21 Očuvajte se u Božjoj ljubavi, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za život vječni. 22 I milosrdni budite prema onima kolebljivima, 23 druge spašavajte otimajući ih iz ognja, a ostalima budite milosrdni, sa strahom, mrzeći čak i haljinu tijelom okaljanu.[e]

Hvalospjev Bogu

24 Onomu pak koji vas može sačuvati da se ne spotaknete i postaviti vas neporočne pred svoju Slavu, u veselju - 25 jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć prije svih vjekova, sada i u sve vjekove! Amen.[f]

Footnotes:

  1. Jd 1,1 Umjesto »ljubljenima«, neki rukopisi donose: »posvećenima«.
  2. Jd 1,3 Neki rukopisi ne donose: »našem«.
  3. Jd 1,4 Neki rukopisi iza »Gospodara«, dodaju: »Boga«.
  4. Jd 1,5 Neki rukopisi izostavljaju: »jednom«.
  5. Jd 1,22-23 Neki rukopisi imaju: »(22) I prema nekima budite milosrdni, prosuđujući ih; (23) druge sa strahom spašavajte«.
  6. Jd 1,25 Neki rukopisi ovdje imaju: »jedinomu mudrom Bogu, Spasitelju našemu, slava i veličanstvo, vlast i moć, sada i u sve vjekove. Amen«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Poslanica Jude apostola Knijga O Kristu (CRO)

želim vam obilje Božje milosti, mira i ljubavi!

Opasnost od lažnih učitelja

Ljubljeni prijatelji, kanio sam vam pisati o našemu zajedničkom spasenju, ali sada vidim da moram pisati o nečemu drugome: potaknuti vas da se borite za istinu Radosne vijesti.[a] Tu nepromjenljivu istinu Bog je zauvijek dao svojemu svetom narodu.

Kažem to zato što su se među vas uvukli neki bezbožnici koji govore da nam milost Božjega praštanja dopušta živjeti poročnim životom. Propast takvih već je odavno zapisana jer su se okrenuli protiv našega jedinoga Gospodara i Gospodina, Isusa Krista.

želim vas podsjetiti na to - iako to i sami dobro znate - da je Gospodin, pošto je iz Egipta izbavio cijeli izraelski narod, poslije uništio one koji mu nisu ostali vjerni.

Sjetite se anđela koji su pogazili granicu ovlasti koju im je Bog dao te napustili svoje boravište. Bog ih drži okovane u paklenoj tami, gdje čekaju Dan suda.

Ne zaboravite Sodomu i Gomoru te obližnje gradove u kojima su se ljudi toliko odavali izopačenu bludu da su pošli i za tijelom druge vrste. Ti su gradovi uništeni ognjem kao primjer kazne vječnim ognjem kojim će biti kažnjeni zlikovci.

Tako i ti lažni učitelji, sanjari, i dalje žive pokvarenim životom, kaljaju svoje tijelo i ne priznaju Božju vlast te vrijeđaju Slavne.[b]

Čak ni arkanđeo Mihael, jedan od najmoćnijih anđela, nije se u prepirci s đavlom za Mojsijevo tijelo usudio izreći uvredljivu osudu, nego je samo rekao: 'Gospodin te ukorio!'

10 Ali ti se ljudi rugaju i vrijeđaju ono što ne razumiju. Kao nerazumne životinje, čine sve na što ih potiču tjelesni nagoni i tako srljaju u propast.

11 Teško njima jer slijede primjer Kajina koji je ubio svojega brata, jer su, kao i Bileam, spremni učiniti sve za novac te će, poput Koraha, propasti zbog svoje pobune.

12 Oni kaljaju vaša zajednička blagovanja kojima proslavljate ljubav Gospodnju i opasni su za vas jer na njima bestidno ugađaju sebi. Poput oblaka su koji suhoj zemlji ne donose kišu. Mnogo obećavaju, ali ništa ne daju. Oni su kao voćke koje u jesen ne donesu ploda. Već mrtve, i drugi put umiru kad se s korijenom iščupaju.

13 Poput mahnitih su morskih valova što se pjene vlastitim sramotama, poput lutajućih zvijezda koje će završiti u vječitoj, mračnoj tmini.

14 Patrijarh Henok, koji je živio sedam naraštaja nakon Adama, prorokovao je o takvim ljudima:
    'Gle, Gospodin dolazi
            s desettisućama svojih svetih.
15     Osudit će bezbožnike za sva zlodjela
    koja su počinili u svojoj pobuni i za sve uvrede što su ih bezbožni grešnici
    izgovorili protiv njega.'

16 Takvi su ljudi nezadovoljnici koji uvijek prigovaraju, a čine što god im se prohtije. Razmetljivi su hvalisavci i drugima laskaju da bi od njih izvukli korist.

Poziv na vjernost

17 Dragi moji, sjetite se što su prorekli apostoli našega Gospodina Isusa Krista:

18 Na koncu vremena doći će izrugivači koji će živjeti prema svojim bezbožnim požudama.

19 Takvi među vama prave razdore. žive prema tjelesnim nagonima jer nemaju u sebi Božjeg Duha.

20 Ali vi, ljubljeni prijatelji, morate izgrađivati svoj život na temelju svoje svete vjere. Molite se kako vas upućuje Sveti Duh.[c]

21 Očuvajte sebe u Božjoj ljubavi očekujući milosrđe našega Gospodina Isusa Krista za vječni život!

22 Budite milosrdni prema onima koji se kolebaju u vjeri.

23 Spašavajte ljude jer ih tako otimate iz samoga paklenog ognja. Ima i takvih kojima treba oprezno iskazivati milosrđe pazeći da njihovi grijesi i vas ne okaljaju.[d]

Hvalospjev Bogu

24 Sva slava Bogu, koji vas može očuvati da ne posrnete, koji će vas, čiste od grijeha i radosne, dovesti u svoju slavnu nazočnost.

25 Sva slava jedinom Bogu Spasitelju kroz našega Gospodina Isusa Krista. Slava, veličanstvo, sila i vlast pripadali su mu prije početka vremena, pa mu tako pripadaju i danas, i zauvijek. Amen.

Footnotes:

  1. Poslanica Jude apostola 1:3 U grčkome: da se borite za vjeru.
  2. Poslanica Jude apostola 1:8 Vjerojatno zla nebeska bića.
  3. Poslanica Jude apostola 1:20 U grčkome: molite se u Svetome Duhu.
  4. Poslanica Jude apostola 1:23 U grčkome: mrzeći i samu haljinu okaljanu njihovim tijelom.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes