A A A A A
Bible Book List

Otkrivenje 7 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih

Potom vidjeh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemaljska zadržavajući četiri vjetra zemaljska da vjetar ne bi puhao ni na zemlju ni na more ni na ikoje stablo. I vidjeh jednoga drugog anđela gdje uzlazi od sunčeva istoka; on ima pečat Boga živoga. I jakim glasom povika onoj četvorici anđela kojima je bilo dano da naude zemlji i moru: »Nemojte nauditi ni zemlji ni moru, ni stablima, dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima njihovim.« I začuh broj opečaćenih: sto četrdeset četiri tisuće opečaćenih od svakoga plemena sinova Izraelovih: od plemena Judina dvanaest tisuća opečaćenih, od plemena Rubenova dvanaest tisuća, od plemena Gadova dvanaest tisuća, od plemena Ašerova dvanaest tisuća, od plemena Naftalijeva dvanaest tisuća, od plemena Manašeova dvanaest tisuća, od plemena Šimunova dvanaest tisuća, od plemena Levijeva dvanaest tisuća, od plemena Jisakarova dvanaest tisuća, od plemena Zabulonova dvanaest tisuća, od plemena Josipova dvanaest tisuća, od plemena Benjaminova dvanaest tisuća opečaćenih.

Potom vidjeh, i gle: veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojati, od svakoga naroda, i plemena, i puka i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem, odjeveni u haljine bijele, s palmama u svojim rukama, 10 i viču u sav glas: »Spasenje Bogu našemu - Onomu koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu!« 11 A svi anđeli bijahu stajali okolo prijestolja, starješina i četiriju bića, te padoše pred prijestoljem ničice i pokloniše se Bogu, 12 govoreći:

»Amen!
Blagoslov i slava,
i mudrost i zahvala,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova! Amen.«

13 I jedan me od starješina upita: »Ovi, u bijele haljine odjeveni, tko su i odakle dođoše?« 14 Odgovorih mu: »Gospodine moj, to ti znaš.« Nato mi reče: »Ovo su oni što dolaze iz nevolje velike, a haljine svoje opraše i ubijeliše ih u krvi Jaganjčevoj. 15 Stoga su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u njegovu hramu. A Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će nada njih svoj šator, 16 i više neće gladovati, niti će više žeđati, niti će ih više sunce žeći ni ikakva pripeka. 17 Jer će ih Jaganjac, koji je nasred prijestolja, napasati i voditi ih na izvore voda života. I Bog će otrti svaku suzu s očiju njihovih.«

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes