A A A A A
Bible Book List

Otkrivenje 21 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Novo nebo i nova zemlja

21 I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvotno nebo i prvotna zemlja uminuše; ni mora više nema. I vidjeh sveti Grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, pripravan kao zaručnica, urešena za svojega muža. I začuh jaki glas s prijestolja:

»Gle, Nastan je Božji među ljudima,
i On će nastavati s njima;
oni će biti njegovi narodi,
a On - 'Bog s njima' - bit će njihov Bog.[a]
I otrt će svaku suzu
s očiju njihovih,
i smrti više neće biti,
ni tuge, ni jauka,
ni muke više neće biti,
jer prvotno uminu.«

Tada Onaj koji sjedi na prijestolju reče: »Evo, tvorim sve novo!« Onda reče: »Napiši, jer ove su riječi vjerodostojne i istinite.« I reče mi: »Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. Pobjednik će baštiniti sve ovo, i ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin. A strašljivima i nevjernima i odurnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima - njihov je udio u jezeru što gori ognjem i sumporom; to je druga smrt.«

I dođe jedan od sedam anđela koji imaju sedam plitica punih sedam posljednjih pošasti, te prozbori sa mnom, govoreći: »Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu.« 10 I odnese me u duhu na goru veliku i visoku te mi pokaza sveti Grad, Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, 11 u slavi Božjoj. Blještavilo mu nalik dragom kamenu, kao kamenu kristalnom, jaspisu. 12 Ima velik i visok zid; dvanaest vrata ima, a na vratima dvanaest anđela i napisana imena; to su imena dvanaest plemena sinova Izraelovih. 13 Od istoka su vrata troja, i od sjevera vrata troja, i od juga vrata troja, i od zapada vrata troja. 14 A gradski zid ima dvanaest temelja i na njima su imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

15 Onaj koji je sa mnom govorio imao je mjerilo, zlatnu trsku, da izmjeri grad, i njegova vrata i njegov zid. 16 A grad je položen četverougaono; dužina mu kolika i širina. Tada izmjeri grad trskom: dvanaest tisuća stadija - dužina mu i širina i visina jednake. 17 Izmjeri i njegov zid: sto četrdeset i četiri lakta - po čovjekovoj mjeri, to jest anđelovoj. 18 Građa je zida od jaspisa, a grad od čista zlata nalik staklu čistome. 19 Temelji su gradskih zidova ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi temelj jaspisom, drugi safirom, treći kalcedonom, četvrti smaragdom, 20 peti sardoniksom, šesti sardom, sedmi krizolitom, osmi berilom, deveti topazom, deseti krizoprazom, jedanaesti hijacintom, dvanaesti ametistom. 21 I dvanaest vrata - dvanaest bisera; svaka od vrata bijahu od jednoga bisera. A gradski trg - čisto zlato, kao prozirno staklo.

22 I hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospodin Bog Svevladar, i Jaganjac. 23 I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle, jer ga je Slava Božja rasvijetlila, i svjetiljka mu Jaganjac. 24 Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, i zemaljski će kraljevi donositi u njega svoju slavu. 25 I njegova se vrata zasigurno neće zatvoriti za dana, jer ondje neće biti noći. 26 U njega će se unijeti slava i čast naroda, 27 ali ništa nečisto zasigurno neće ući u njega i nijedan koji čini gnusobu i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj Knjizi života.

Footnotes:

  1. Otk 21,3 »njihov Bog« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima. Umjesto »a on - 'Bog s njima' - bit će njihov Bog«, neki rukopisi donose drugačiji red riječi: »a on, Bog, bit će s njima, Bog njihov«. Također, umjesto »njegovi narodi«, neki rukopisi imaju: »njegov narod«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes