A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 8 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Visheten berättar om sig själv

Hör, visheten ropar

    och förståndet höjer sin röst!
Hon står uppe på höjderna,
    vid vägen där stigarna möts.
Vid portarna in till staden,
    vid ingångarna höjer hon sitt rop:
Till er, ni män, ropar jag,
    min röst går ut
        till människors barn.
Ni som är okunniga,
        lär er klokhet!
    Ni dårar, lär er förstånd!
Lyssna, för jag talar
        om ädla ting[a],
    från mina läppar kommer
        det som är rätt.
Ja, min mun talar sanning,
    mina läppar avskyr gudlöshet.
Min muns alla ord är rättfärdiga,
    i dem finns inget falskt
        eller förvridet.
Allihop är rätta för den förståndige
    och raka för dem
        som har funnit kunskap.
10  Ta emot min förmaning
        hellre än silver
    och kunskap hellre än rent guld,
11  för visheten är bättre än pärlor,
    inga skatter kan jämföras
        med henne.

12 Jag, visheten, bor hos klokheten,
    jag har kunskap
        och gott omdöme.
13  Att vörda Herren
        är att hata det onda.
    Högfärd, högmod,
        ond väg och falsk mun,
            det hatar jag.
14 Hos mig finns råd och insikt[b].
    Jag är förstånd,
        hos mig finns makt.
15 Genom mig regerar kungar
    och stiftar furstar rätta lagar.
16 Genom mig styr härskare
        och hövdingar,
    alla domare på jorden[c].

17  Jag älskar dem som älskar mig,
    och de som söker mig
        ska finna mig.
18  Rikedom och ära finns hos mig,
    bestående[d] skatter
        och rättfärdighet.
19  Min frukt är bättre än guld,
        än finaste guld,
    min skörd är bättre än utvalt silver.
20 Jag vandrar på rättfärdighetens väg,
    mitt på det rättas stigar,
21 för att ge rikedom i arv
        åt dem som älskar mig
    och fylla deras förråd.

22 Herren hade[e] mig
        vid begynnelsen av sin väg,
    före sina gärningar i urtiden.
23 Av evighet är jag insatt,
    från begynnelsen,
        innan jorden fanns.
24 Innan djupen blev till föddes jag,
    innan källorna flödade av vatten.
25 Innan bergen grundades,
    innan höjderna fanns föddes jag,
26 innan han gjort land och fält
    och jordens första stoft.

27 När han beredde himlen
        var jag där,
    när han välvde ett valv[f]
        över djupen,
28 när han fäste skyarna där uppe
    och djupets källor bröt fram
        med kraft,
29  när han satte en gräns för havet
    och vattnet stannade
        där han befallt,
    när han lade jordens grund,
30 då var jag verksam[g]
        vid hans sida.
    Jag var hans glädje dag efter dag,
        ständigt jublande[h] inför honom.
31 Jag jublade över hela hans värld
    och hade min glädje
        hos människors barn.

32  Så lyssna nu till mig, mina barn.
    Saliga är de som följer mina vägar.
33 Lyssna till förmaning och bli visa,
    förkasta den inte.
34 Salig är den människa
        som lyssnar till mig,
    som vakar vid mina dörrar
        dag efter dag
    och håller vakt
        vid mina dörrposter,
35  för den som finner mig finner livet
    och får nåd från Herren.
36 Men den som syndar mot mig
        skadar sin själ,
    alla som hatar mig älskar döden.

Footnotes:

  1. 8:6 ädla ting   Annan översättning: ”det som stämmer” (jfr 1 Mos 2:18 med not).
  2. 8:14 insikt   Annan översättning: ”framgång”.
  3. 8:16 domare på jorden   Andra handskrifter: ”rättfärdiga domare”.
  4. 8:18 bestående   Annan översättning: ”uråldriga” eller ”ädla”.
  5. 8:22 hade   Annan översättning: ”fick” (dvs födde, ordet översätts så i 1 Mos 4:1). Nya testamentet kallar Guds vishet för Kristus (1 Kor 1:24, jfr 1 Mos 1:1, Joh 1:1f, Kol 1:15f).
  6. 8:27 välvde ett valv   Annan översättning: ”tecknade en cirkel”.
  7. 8:30 verksam   Annan översättning: ”troget”, ”ett barn” eller ”en konstnär”. Kreativitet förknippas med vishet och Guds Ande (2 Mos 31:3f).
  8. 8:30 jublande   Annan översättning: ”lekande” (även i vers 31).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes