28 (A) De gudlösa flyr

        fast ingen förföljer dem,
    de rättfärdiga är trygga
        som lejon.

(B) Ett land i uppror[a] får många herrar,
    men en klok och förståndig man
        skapar varaktig ordning.

En fattig[b] herre
        som förtrycker de fattiga
    är ett regn som förstör
        i stället för att ge bröd.

(C) De som överger lagen
        prisar de gudlösa,
    de som håller lagen
        kämpar mot dem.

(D) Onda människor förstår inte
        vad rätt är,
    de som söker Herren
        förstår allt.

(E) Bättre vara fattig och leva hederligt
    än rik och gå krokiga vägar.

En förståndig son tar vara på lagen,
    den som umgås med frossare
        drar skam över sin far.

(F) Den som ökar sin förmögenhet
        genom ocker och räntor[c]
    samlar åt en som förbarmar sig
        över de fattiga.

(G) Om någon vänder bort sitt öra
        och inte vill höra lagen,
    då är också hans bön avskyvärd.

10 (H) Den som lurar in de ärliga
    på en ond väg
        faller själv i sin grop,
    men de hederliga
        får det goda till arv.

11 En rik man är vis i egna ögon,
    en fattig med insikt
        genomskådar honom.

12 (I) När de rättfärdiga triumferar
        är härligheten stor,
    när de gudlösa tar makten
        får man leta efter människor.

13 (J) Den som döljer sina brott
        går det inte väl,
    den som bekänner och överger dem
        får barmhärtighet.

14 (K) Salig är den som alltid fruktar Gud,
    den som förhärdar sitt hjärta
        faller i olycka.

15 Som ett rytande lejon
        och en anfallande björn
    är en gudlös härskare
        över ett fattigt folk.

16 (L) En furste med lite förstånd
        brukar mycket våld,
    den som hatar oärlig vinst
        får leva länge.

17 (M) En människa tyngd av blodskuld[d]
    blir flykting ända till sin grav,
        ingen får hjälpa en sådan.

18 (N) Den som lever hederligt blir räddad,
    den som i falskhet går dubbla vägar
        faller på en av dem[e].

19 (O) Den som brukar sin åker
        får bröd så det räcker,
    den som jagar efter tomhet
        får fattigdom så det räcker.

20 (P) En pålitlig man
        får mycket välsignelse,
    den som snabbt vill bli rik
        blir inte ostraffad.

21 (Q) Att vara partisk är inte rätt,
    men många gör orätt för en bit bröd.

22 (R) Den missunnsamme
        strävar efter ägodelar,
    han förstår inte
        att brist ska drabba honom.

23 (S) Den som tillrättavisar en människa
        får uppskattning efteråt,
    mer än den som kommer
        med smicker.

24 (T) Den som plundrar sin far och mor
        och säger: ”Det är ingen synd”,
    han är i lag med fördärvaren.

25 (U) Den snikne skapar gräl,
    den som litar på Herren
        blir rikligen mättad.

26 (V) Den som förlitar sig på sitt hjärta
        är en dåre,
    den som vandrar i vishet
        blir räddad.

27 (W) Den som ger åt den fattige
        ska inget sakna,
    den som blundar
        får många förbannelser.

28 (X) När de gudlösa tar makten
        gömmer sig folk,
    när de förgås
        blir de rättfärdiga många.

Footnotes

  1. 28:2 uppror   Annan översättning: ”synd”.
  2. 28:3 fattig   Andra handskrifter (Septuaginta): ”ond”.
  3. 28:8 ocker och räntor   Förbjudet bland israeliter (2 Mos 22:25, 3 Mos 25:35f, 5 Mos 23:19f).
  4. 28:17 tyngd av blodskuld   Se 4 Mos 35 för regler kring mord, dråp och fristäder.
  5. 28:18 faller på en av dem   Andra handskrifter (Peshitta): ”faller i gropen”.